Svensk Fastighetsförmedling En del av Svensk Fastighetsförmedling
En del av Svensk Fastighetsförmedling
Bolån Privatlån
Ring oss på

020-25 26 26

Måndag - Fredag: 08:00 - 18:00

Avvikande öppettider:

Sveriges nationaldag 6 juni: Stängt

 

 

 

Bolånen var 95% dyrare 2008 – klarar du en liknande höjning idag?

By admin,

En graf som visar månadskostnad vid räntehöjning

Det rapporteras dagligen om att svenska hushåll måste vara beredda på högre boräntor och banker varnar för att den kan hamna på 5% eller mer. Så höga har nivåerna bara varit en gång de senaste 15 åren vilket var i samband med finanskrisen 2008. Då kostade bolån i snitt 95% mer än 2021 – 61 000 kr per år. Idag höjs räntan brant för bundna lån, och den rörliga ligger börjar nu följa efter. Även kalkylräntan höjs av vissa banker. Frågan låntagare bör ställa sig är vilken kostnadsökning man klarar och samtidigt räkna med att ekonomin och ränteläget – trots kriget – har goda förutsättningar för långsiktig stabilitet.

Mardrömsscenarion målas nu upp från allt fler, inklusive banker och myndigheter. I åratal, nästan två decennier, har de haft fel och behövt revidera ner sina räntebanor, men denna gång påstås det vara annorlunda. Den som står inför omförhandling eller nytt bolån bör ta bankernas och myndigheternas rekommendationer och varningar med lite ro, givet att man kan det.

Ordna Bolån har med hjälp av statistik från SCB, Finansinspektion och Svensk Mäklarstatistik räknat ut vad svenskar i snitt betalat för sina bolån mellan 2005 och 2021. Sammanställningen visar att bolån var som dyrast 2008. Med en snittränta* på 5,32 procent kostade bolånen cirka 61 000 kronor per år (inflationsjusterat), 95% mer än 2021.

Figur 1 Boräntekostnad per år sedan 2005

En graf som visar boräntekostnad per år sedan 2005– Genom att titta bakåt kan vi bättre förstå vad som kan hända framåt. 2008 var svenskars boräntekostnader i genomsnitt 61 000 kronor per år, 95% mer än vad svenskar betalade 2021. Även om banker och myndigheter idag skriker högt om höjningar så är det osannolikt att vi når de höga nivåerna från 2008, säger Hemad Razavi, VD på Ordna Bolån.

 

– Det som hände 2008 var att globala bankjättar konkurssattes över en natt, skuldsatta europeiska länder tvingades till åtstramningsåtgärder och kapitalismens fortlevnad var ifrågasatt. Inflationstrycket är allvarligt och krigets påverkan på ekonomin kännbar, men det är svårt att föreställa sig att ekonomin, och ränteläget, når en svårare situation än 2008, säger Hemad Razavi, VD på Ordna Bolån.

– Kortsiktigt kan räntorna absolut gå upp och inflationstrycket är mycket högt, men om man försöker föreställa sig vad som väntar långsiktigt så var ekonomin på väg in i balans mellan utbud och efterfrågan innan kriget bröt ut. Från mitt perspektiv är därför den långsiktiga inflationsoron överdriven och jag tror att räntemarknaden kommer att vända nedåt igen så snart säkerhetsläget har stabiliserats, säger Hemad Razavi, VD på Ordna Bolån.

– Svart på vitt vill banker att du ska binda nu för att de sannolikt har höjt sina marginaler och för att de vill låsa fast dig som en långsiktig kund. Detta stärker ditt värde, men också din förhandlingsstyrka. Därför måste du inför en förhandling göra förarbetet. Ta reda på din bostads värdering och se listräntan som en startpunkt snarare än en slutdestination, säger Hemad Razavi, VD på Ordna Bolån.

– Mitt bästa tips till bolånekunder är att fundera över om man har råd med en rörlig boendekostnad eller inte, samt vilken räntehöjning plånboken i så fall klarar av. Om du har ett bolån på 3 miljoner med 1,7%** i rörlig ränta som på sikt går upp till 3% innebär det att dina räntekostnader ökar från 4 250 till 7 500 kronor per månad. Det är mycket – men klarar hushållet det utan problem? Det kan vara positivt att inte sitta med bolån som är uppbundet på tre eller fem år, för när säkerhetsläget stabiliseras igen så kommer inflationen också komma ner och därmed räntorna, säger Hemad Razavi, VD på Ordna Bolån.

Med hjälp av tabellen nedan kan månadskostnaden vid olika räntenivåer bli enklare att ta till sig.

Tabell 1 Månadskostnad vid räntehöjning

En graf som visar månadskostnad vid räntehöjning

*Räntenivån är den genomsnittliga rörliga räntan (3-mån) för nya och omförhandlade bolån för respektive år.
**Som referens, erbjuder Ordna idag ca 1,43% rörlig ränta vid 65% belåningsgrad på ett bolån på 3 miljoner kronor.

Pressbild:

Pressbilder kan laddas ner via följande länk. Bakgrundsmaterial som ligger till grund för insikterna delas vid förfrågan.

Presskontakt:

Henrik Freudenthal, kommunikationschef på Svensk Fastighetsförmedling
henrik.freudenthal@svenskfast.se
070 225 98 22

Om Ordna Bolån:  

Ordna Bolån är mötesplatsen för låntagare och långivare. En mötesplats med kundens bästa för ögonen och där banker kommer till låntagaren, inte tvärtom.

Genom att matcha långivarens erbjudanden med låntagarens behov, sållar vi bra från mindre bra. Vill kunden ha hjälp av erfarna rådgivare finns vi minuter bort. Engagerat, lösningsorienterat och med kundens behov i fokus, gör vi jobbet och guidar enkelt och smidigt till en lösning som passar det individuella behovet. Vill kunden ha hjälp att jämföra, tar vi ett steg tillbaka och låter vår tjänst sköta jobbet.

Ordna Bolån är experten som gör det lätt att välja. Vi är en del av Svensk Fastighetsförmedling. För mer information, besök oss på ordnabolan.se

  Filed under: Press
  Comments: Comments Off on Bolånen var 95% dyrare 2008 – klarar du en liknande höjning idag?


5 år sedan amorteringskravet – dags att få en lägre belåningsgrad

By admin,

Hur mycket ska man amortera enligt amorteringskravet?

Det har nu gått fem år sedan amorteringskravet infördes och för dig som tog lånet då finns nu därför möjligheten till att omvärdera din bostad i syfte att få en lägre belåningsgrad. En omvärdering kan innebära större flexibilitet – du kan bli av med upp till 2% tvingande amorteringstakt – och det ger dig goda förutsättningar att sänka din ränta med 0,10% – 0,30%. Har du inte omförhandlat din ränta sedan 2016 kan sänkningen bli större. Genomsnittsräntorna är idag 0,28% lägre.

Den 1 juni 2016 trädde Finansinspektionens föreskrifter om nya amorteringsregler ikraft – det som kallas ”amorteringskravet”. Amorteringskravet innebär för dig som tagit ett lån efter juni 2016 att din belåningsgrad då, dikterar hur mycket du minst måste amortera idag. Den tvingande amorteringstakten på ditt lån är mellan 0% – 2% och om du amorterar 0%, 1% eller 2% beror på belåningsgraden du hade när du köpte bostaden eller när du omförhandlade bolånet*.

Belåningsgraden: Om du lånade mer än 70% av bostadens pris/värde blev amorteringstakten 2%. Om du lånade mer än 50% men mindre än 70% av bostadens pris/värde blev amorteringstakten 1%.

Skuldkvotstaket:
 Lånade du mer än 4,5 gånger hushållets årliga bruttoinkomst amorterar du ytterligare 1% varje år. Denna regel – ”skärpta amorteringskravet” eller ”skuldkvotstaket” – trädde i kraft 2018 men rör inte direkt budskapet i denna artikel.

Amorteringskravet begränsade också möjligheten till att ompröva värderingen – det amorteringsgrundande värdet – under fem år** i syfte att beräkna fram en ny belåningsgrad. Nu har det dock gått fem år och du har rätt till att se över det amorteringsgrundande värdet och därmed få en ny belåningsgrad.

Lägre belåningsgrad

En lägre belåningsgrad kan innebära en lägre tvingad amorteringstakt beroende på dels hur mycket du har amorterat, dels på värdeutvecklingen av din bostad de senaste fem åren.

Nedanstående tabell visar hur din belåningsgrad har ändrats på fem år givet vilken belåningsgrad du hade när du tog lånet (överst i tabellen) och vilken värdeutveckling din bostad har haft (vänster kolumn). Den som till exempel hade 75% belåningsgrad för fem år sedan och sedan dess har sett en 40% ökning i bostadens värde har idag en belåningsgrad på 48% (markerad svart i tabellen).  

En graf som visar förändring i belåningsgrad efter fem år så du kan se din belåningsgrad.

Lägre amorteringstakt

En lägre belåningsgrad innebär att din bank bör kunna sänka den tvingande amorteringstakten. I nedanstående tabell kan du se hur mycket du skulle kunna sänka amorteringstakten med. Den som till exempel hade 75% belåningsgrad för fem år sedan och sedan dess har sett en 40% ökning i bostadens värde skulle idag kunna sänka sin amorteringstakt med 2% vid en omförhandling av bolånet.

En graf som visar potentiell förändring i amorteringstakten

*Baserat på att det totalt gjordes 150 000 bostadsaffärer 2016. (Svensk Mäklarstatistik)

Lägre ränta

Säkrare lån – från bankens perspektiv – motiverar en lägre ränta. Det ser man tydligt i prissättningen hos bankerna. Bolånekunder med lägre belåningsgrad får i regel lägre bolåneräntor än de med högre. Högre belåningsgrad betyder nämligen högre risk för banken och för dig.

Här blir det för komplext att vara exakt och bankerna agerar dessutom olika, men enligt vår erfarenhet (baserat på tusentals bolåneansökningar) motiverar en sänkning av belåningsgraden – bara det och allt annat lika – en räntejustering mellan 10 – 30 punkter, dvs du borde få 0,1 – 0,3% lägre ränta. Närmar du dig belåningsgrad 50 – 60% kan det motivera en större justering.  

Har du dessutom inte lagt om dina bolån på fem år så kan du räkna med en ännu större justering. Genomsnittsräntorna juni 2016 var 1,62% vilket ska jämföras med 1,34% i november 2021. Dvs 28 punkter lägre eller 0,28%.

Ett exempel:
Samma situation som ovan; det kvarvarande bostadslånet är på 3 miljoner kronor och belåningsgraden har sjunkit från över 70% till under 50%. Lånet har inte omförhandlats sedan det togs. En räntesänkning om 0,58% skulle innebära en räntebesparing på 17 400 kr första året eller 1 450 kr per månad. (Vi vill uppmärksamma dig som läsare på att detta är förenklade och därmed på marginalen felaktiga siffror. Vi resonerar att det är viktigare att vara tydliga i exemplet och artikeln än att vara rätt på kronan.)

Bolåneräntor sedan amorteringskravet infördes juni 2016 under en period fram till november 2021

Sammanfattningsvis kan man säga att om det har gått fem år sedan du tog bolånet och du tog lånet efter juni 2016 så kan du se över ditt bolån för att skapa ekonomisk flexibilitet och med stor sannolikhet sänka dina räntekostnader.

Hemad Razavi

Vd, Ordna Bolån

Vill du prata om bolånet finns vi som vanligt ett kort samtal bort. Går du sälj- och köptankar eller behöver du omvärdera din bostad kan du ta kontakt med Ordna Bolån så kan vi sätta ihop dig med en mäklare i vårt rikstäckande nätverk genom Ordnas systerbolag Svensk Fastighetsförmedling. Behöver du en statistisk värdering kan vi hjälpa dig med det direkt i bolåneansökan.

* Vid köp av bostad och nytt lån: Lånets storlek / Försäljningspriset när du köpte bostaden = Belåningsgrad. Vid omförhandling av lån: Lånets storlek / Marknadsvärdet när du omförhandlade bolånet = Belåningsgrad

** Eller vid avsevärda värdeförändringar som inte beror på den allmänna prisutvecklingen på bostadsmarknaden. T.ex. en (väldigt) omfattande renovering.  

  Filed under: Artiklar
  Comments: Comments Off on 5 år sedan amorteringskravet – dags att få en lägre belåningsgrad


Amorteringskravets okända tidsfrist har löpt ut för 80 000 svenskar

By admin,

Hur mycket ska man amortera enligt amorteringskravet?

Den 1 juni 2016 infördes amorteringskravet som begränsade möjligheten att omvärdera en bostad under fem år. Nu har det gått fem år, vilket öppnar upp möjligheten att värdera bostaden på nytt vilket kan leda till lägre ränta och lägre tvingad amortering.  

Omkring 80 000* personer i Sverige har nu en möjlighet att få en ny värdering av en bostad som ökat i värde och därmed sänka amorteringskravet med 1-2%. Det skapar förutsättningar att sänka bolåneräntan med 0,3%. En person som inte omförhandlat sitt bolån sen 2016 kan få en ännu större räntesänkning.  

– Jag tror det är få som känner till att den här möjligheten uppstår efter fem år. Om du köpte en bostad 2016 har du nu möjlighet att omvärdera din bostad och ta en diskussion om ditt bolån, säger Hemad Razavi, VD på Ordna Bolån.

Amorteringskravet innebär att du ska amortera mellan 0-2% av lånet, beroende på hur stor belåningsgrad du hade när du köpte bostaden eller när du sist omförhandlade bolånet. Ett lån på mer 70% av bostadens värde ger en amortering på 2% medan ett lån på 50-70% innebär 1% amortering.

– En lägre belåningsgrad kan ge en lägre tvingad amortering och även en lägre ränta. Låt säga att du tog ett lån 2016 som nu är på 3 miljoner kronor. Om din bostad har ökat i värde och du har amorterat på lånet, kanske du har gått från över 70% till under 50% i belåningsgrad. Då skulle amorteringskravet på lånet gå från 2% till 0%, eller mer konkret 5 000 kronor mindre per månad. En sådan förändring i belåningsgraden skulle också motivera en räntesänkning på mellan 0,30% allt annat lika. Har du inte omförhandlat bolånet sedan 2016 ska du dessutom ha i åtanke att genomsnittsräntorna är 0,28% lägre. En total räntesänkning med 0,60% är inget ovanligt i en sådan situation, vilket sänker räntekostnaden med 1 450 kr per månad, säger Hemad Razavi, VD på Ordna Bolån.

I tabellerna nedan kan du se hur belåningsgraden påverkas av värdeutvecklingen ur ett femårsperspektiv samt vilken förändring i amorteringstakt som man kan förvänta sig.  

 – Bollen ligger hos dig som låntagare. Bankerna kommer inte ta initiativ till att omvärdera när fem år går ut. Det finns goda möjligheter att gå vinnande ur den här situationen för den som tar tag i detta, säger Hemad Razavi, VD på Ordna Bolån.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk. Folk mår dåligt på grund av bolån. Vi måste skapa bättre förutsättningar för människor att kunna ta riktigt sköna och välgrundade bolånebeslut, säger Hemad Razavi, VD på Ordna Bolån.

– Ingen ska känna maktlöshet inför sin bolånesituation och ingen ska ha dåligt samvete för att man gick på det första enkla valet, säger Hemad Razavi, VD på Ordna Bolån.

Undersökningen visar att folk är medvetna om att bolån är viktigt, 50 procent av de som har bolån menar att det är den faktor som har störst påverkan på deras privatekonomi. Ur samma grupp vände sig varannan person till sin vanliga bank för att ta sitt senaste bolån.

En graf som visar belåningsgraden efter 5 år

En graf som visar hur amorteringskravet kan förändras efter 5 år

*Baserat på att det totalt gjordes 150 000 bostadsaffärer 2016. (Svensk Mäklarstatistik)

Pressbild:

Klicka här för att ladda ner högupplösta bilder på Hemad Razavi, VD på Ordna Bolån.

Presskontakt:

Henrik Freudenthal, kommunikationschef på Svensk Fastighetsförmedling
henrik.freudenthal@svenskfast.se
070 225 98 22

Om Ordna Bolån:  

Ordna Bolån är mötesplatsen för låntagare och långivare. En mötesplats med kundens bästa för ögonen och där banker kommer till låntagaren, inte tvärtom.

Genom att matcha långivarens erbjudanden med låntagarens behov, sållar vi bra från mindre bra. Vill kunden ha hjälp av erfarna rådgivare finns vi minuter bort. Engagerat, lösningsorienterat och med kundens behov i fokus, gör vi jobbet och guidar enkelt och smidigt till en lösning som passar det individuella behovet. Vill kunden ha hjälp att jämföra, tar vi ett steg tillbaka och låter vår tjänst sköta jobbet.

Ordna Bolån är experten som gör det lätt att välja. Vi är en del av Svensk Fastighetsförmedling. För mer information, besök oss på ordnabolan.se

Amortering

Vi på Ordna Bolån rekommenderar att du som har bolån amorterar i den takt du kan och är komfortabel med, oavsett om det finns ett amorteringskrav eller ej. Amortering är i regel ett bra sätt att skapa långsiktig ekonomisk stabilitet samtidigt som du sparar pengar i form av lägre räntekostnader.  

Med det sagt innebär en lägre tvingad amorteringstakt större finansiellt utrymme och möjlighet till att investera och spara. Ordna Bolån rekommenderar ofta att först spara ihop till en buffert för oförutsedda kostnader, istället för att maximera amorteringarna och inte ha någon buffert alls.  

Att bli av med amorteringskravet innebär att du inte längre behöver åberopa särskilda skäl till banken, som måste godkännas av banken, för att få lägre amorteringstakt under perioder då du behöver stärka din ekonomi.  

  Filed under: Press
  Comments: Comments Off on Amorteringskravets okända tidsfrist har löpt ut för 80 000 svenskar


Bolån orsakar stress och ångest

By admin,

Illustration två gubbar som håller i ett tårtdiagram som visar svenska folkets känslor när det kommer till bolån.

Varje tredje svensk känner stress och var fjärde ångest när de tänker på bolån. Det visar en ny undersökning som United Minds har genomfört på uppdrag av Ordna Bolån.

– Bankerna slåss om bolånekunderna, men de glömmer bort den viktigaste personen i rummet, en individ som ofta är stressad, och som vill ha hjälp att enkelt och smidigt få ett bra bolån, säger Hemad Razavi, VD på Ordna Bolån.

Bostadsmarknaden har det senaste året präglats av historiskt höga priser, rekordlåga räntor, mer pengar till det egna boendet, och att svenskars belåning för första gången uppgår till över 3 800 miljarder . För bolånetagare är det med andra ord viktigare än någonsin att göra bra val.

Bolånestressen är störst bland unga i åldern 18 – 25. Där upplever hela 37 procent stress kopplat till bolån. Undersökningen visar också tydligt att kvinnor känner mer ångest än män för bolån. Maktlöshet är också en vanlig känsla och 16 procent av svenskar svarar just detta.

En tabell som visar vad svenska folket har för inställning till bolån. Fråga 1: hur enkelt tycker eller tror du det är att ta ett bolån?

– Siffrorna talar sitt tydliga språk. Folk mår dåligt på grund av bolån. Vi måste skapa bättre förutsättningar för människor att kunna ta riktigt sköna och välgrundade bolånebeslut, säger Hemad Razavi, VD på Ordna Bolån.

– Ingen ska känna maktlöshet inför sin bolånesituation och ingen ska ha dåligt samvete för att man gick på det första enkla valet, säger Hemad Razavi, VD på Ordna Bolån.

Undersökningen visar att folk är medvetna om att bolån är viktigt, 50 procent av de som har bolån menar att det är den faktor som har störst påverkan på deras privatekonomi. Ur samma grupp vände sig varannan person till sin vanliga bank för att ta sitt senaste bolån.

En tabell som visar vad svenska folket tror om påverkan på privatekonomi. Fråga 2:  Vilka av följande beslut tror du har störst påverkan på privatekonomi?

– Jag är inte förvånad över resultatet för jag har själv suttit i samma sits. Man vill göra det som känns bekvämt. Men när allt annat digitaliseras och förenklas för konsumentens skull, varför ska då bolåneprocessen fortfarande se ut som på 1900-talet där varje bank driver sin process på sitt sätt? Jag tycker istället att alla banker ska möta konsumenterna på en och samma plats, det sparar tid för alla inblandade, säger Hemad Razavi, VD på Ordna Bolån.

– I slutet av dagen skapar dagens bolåneprocess en krånglig helhet som lägger krokben för individer och får folk att må dåligt på riktigt, fortsätter Hemad.

Yngre är mer aktiva när det gäller bolån. De hämtar själva in flera förslag och är inte lika lojala med sin befintliga bank.

– Yngre navigerar bättre i bolånedjungeln. Ser man däremot till gruppen 40 plus är de väldigt lojala mot den bank de redan har, säger Hemad Razavi, VD på Ordna Bolån.

Undersökningen visar också att många som ska köpa bostad väntar länge med att skaffa lånelöfte. Var fjärde person som har bolån sökte lånelöfte efter att de började gå på visningar, 20 procent gjorde det under pågående, eller efter vunnen, budgivning.

En tabell som visar vad svenska folket har för beteende vid lånelöfte. Fråga 3:  I vilket skede av ditt senaste bostadsköp sökte du lånelöfte?

Fakta om Ordna Bolån:

Ordna Bolån är mötesplatsen för låntagare och långivare. En mötesplats med kundens bästa för ögonen och där banker kommer till låntagaren, inte tvärtom.

Genom att matcha långivarens erbjudanden med låntagarens behov, sållar vi bra från mindre bra. Vill kunden ha hjälp av erfarna rådgivare finns vi minuter bort. Engagerat, lösningsorienterat och med kundens behov i fokus, gör vi jobbet och guidar enkelt och smidigt till en lösning som passar det individuella behovet. Vill kunden ha hjälp att jämföra, tar vi ett steg tillbaka och låter vår tjänst sköta jobbet.

Ordna Bolån är experten som gör det lätt att välja. Vi är en del av Svensk Fastighetsförmedling. För mer information, besök oss på ordnabolan.se

Undersökningsresultat och illustrationer:

Kontakta Henrik Freudenthal för undersökningsresultatet och illustrationer av resultatet.

Presskontakt:

Henrik Freudenthal, kommunikationschef på Svensk Fastighetsförmedling
henrik.freudenthal@svenskfast.se
070 225 98 22

Fakta om undersökningen:

Ordna Bolån har låtit United Minds genomföra en kvantitativ enkätundersökning i Sverige där totalt 1013 respondenter i åldersgruppen 18-80 år ingick. Undersökningen är statistiskt säkerställd och nationella kvoter har använts för att få en korrekt representation av ålder och kön. Av de 1013 deltagande uppgav 421 respondenter att de har ett bolån. Datainsamlingen skedde mellan 24 september till 1 oktober 2021 via ett digitalt formulär som distribuerades via webbpaneler. Undersökningen handlade om konsumenteters informationsinhämtning vid köp av större varor/tjänster som har en betydande påverkan på deras privatekonomi och hur de resonerar och agerar kring bolån.

  Filed under: Artiklar, Press
  Comments: Comments Off on Bolån orsakar stress och ångest