Svensk Fastighetsförmedling En del av Svensk Fastighetsförmedling
Bolån Privatlån Mina sidor

Ringa oss på

020-25 26 26

Vardagar 08:00-18:00

Belåningsgrad
[social_warfare]

Belåningsgrad

Belåningsgrad innebär hur stort ditt bolån är i förhållande till marknadsvärdet eller köpeskillingen av t.ex. din bostad.  Marknadsvärdet är det du skulle kunna sälja din bostad för. Köpeskillingen är det du köpte bostaden för. Eftersom dessa kan skilja sig markant åt så är måste man först bestämma vilket av dem man jämför lånet mot. Vanligtvis pratar man om belåningsgraden mot marknadsvärdet. 


Varför belåningsgraden är viktig

När du ger dig ut på bostadsmarknaden för att, kanske för första gången, köpa en lägenhet och ta ett bolån är det viktigt att du tar reda på belåningsgraden ditt bolån kommer att innebära. Belåningsgraden har stor betydelse då det kan vara avgörande för om du blir beviljad ett bolån. Det är också viktigt då dina framtida utgifter för boendet kan påverkas av det.

När du ska amortera på ditt lån finns det olika faktorer som påverkar din amortering. Medan du betalar av bolånet är bland annat belåningsgraden en av dessa som du måste hålla reda på eftersom den bestämmer hur stor respektive liten amorteringen behöver vara.

Hur räknar jag ut min belåningsgrad?

För att räkna ut belåningsgraden dividerar du det totala bolånet (inklusive eventuellt topplån) med bostadens marknadsvärde. Marknadsvärdet är ibland svårt att estimera men en fingervisning är vad liknande bostäder har sålt för den senaste tiden. Man kan även ta hjälp av en fastighetsmäklare för värdering.

Exempel:
Du köper en bostad för 2 000 000 kr. Du går in med en kontantinsats på 300 000 kr och tar ett bolån för resterande belopp på 1 700 000 kr. Banken delar upp lånet på ett bottenlån på 1 500 000 kr och ett topplån på 200 000 kr (för topplånet betalar du normalt sätt en lite högre ränta). Din belåningsgrad blir då totala bolånet på 1 700 000 (1 500 000 + 200 000) dividerat med det du betalade för bostaden, dvs 2 000 000 kr.  1 700 000/2 000 000 = 0,85; dvs en belåningsgrad på 85%. Här ska noteras att eftersom du precis har köpt bostaden anses det priset också vara marknadsvärdet.

Hur belånar jag min bostad?

Vad som brukar avgöra räntan är säkerheten och din eller er individuella ekonomiska situation. Eftersom bostaden står som pant för bolånet så anses bostadslån som säkra från bankens perspektiv och därför blir räntor på bolån relativt låga (lägre än t.ex. blancolån). Räntan kan variera beroende på säkerheten. Är det hög säkerhet brukar räntan i regel bli lägre och en låg säkerhet leder ofta till en högre ränta. Om din belåningsgrad är hög (ca 85%) anses risken högre vilket då innebär att banken kan begära en högre risk. Är din belåningsgrad låg (40-60%) anses risken lägre och motiverar då en lägre ränta från banken.

Bottenlån och topplån

Bolånet delas ofta upp i två olika lån som har olika räntor. Bottenlån och topplån. Topplån behöver du ta om du lånar till en stor andel av köpeskillingen och kommer upp i en belåningsgrad som är nära bostadens marknadsvärde. Bottenlånet har normalt sätt en lägre ränta än topplånet. Anledningen till detta är för att långivaren tar en större risk om ett topplån behövs. Bostadsmarknaden kan snabbt svänga och är en osäker marknad vilket gör att värdet på bostaden kan sjunka. Det medför en högre risk för banken.

Vad medför bolånetaket för dig som konsument?

Det finns vissa regler som de svenska bankerna måste förhålla sig till. 2010 infördes ett krav på belåningsgradens storlek som innebar en gräns på 85 %. Belåningsgraden får alltså inte överstiga detta som nu är det som kallas bolånetaket. Taket gäller nya lån efter den 1 oktober 2010 och gäller även de som utökar ett lån trots tidigare bestämmelser.

För dig som låntagare medför bolånetaket på 85% att du måste stå för övriga 15% av köpesumman.

Belåningsgraden avgör din amortering

När det kommer till amortering finns det också regler och riktlinjer som behöver följas. Till att börja med finns det inget amorteringskrav om du har en belåningsgrad som är mindre än 50%.

Är din belåningsgrad över 50% måste du amortera enligt Finansinspektionens nya amorteringsregler.
Är din belåningsgrad mellan 50-70% av bostadens värdet måste du amortera 1% årligen till dess att du har mindre än 50% belåningsgrad.
Är din belåningsgrad mellan 70-85% av bostadens värde ska du amortera med 2% årligen tills dess att du har mindre än 70% belåningsgrad.

   Belåningsgrad  Amortering/år
   Under 50%          0%
   Mellan 50-70%          1%
   Mellan 70-85%          2%

Lånar du över 4,5x din årsinkomst (eller era om ni är två) så måste ni dessutom amortera ytterligare 1% (om belåningsgraden är över 50%).

Exempel:
Har du bolån motsvarande 3 000 000 kr och en belåningsgrad på 60%, ska du amortera 1% per år, dvs 30 000 kr per år eller 2 500 kr per månad.
Är 3 000 000 kr mer än 4,5 gånger din bruttolön (3 000 000 / 4,5 = 667 000 årslön) så måste du amortera ytterligare 1%, dvs totalt 3%. Dvs 45 000 kr per år eller 3 750 kr per månad. 

Till startsidan för lånelöften

Kommentarsfältet är nu stängd för detta inlägg.

  Vill Du Kontakta Oss?

  020-252626

  Vardagar 08:00-18:00

  info@ordnabolan.se

  Ordna AB, Org.nr. 556962-9404
  Vasagatan 28, 111 20, Stockholm