Svensk Fastighetsförmedling En del av Svensk Fastighetsförmedling
En del av Svensk Fastighetsförmedling
Bolån Privatlån
Ring oss på

020-25 26 26

Måndag - Fredag: 08:00 - 18:00

Avvikande öppettider:

Sveriges nationaldag 6 juni: Stängt

 

 

 

Vad innebär amorteringskravet?

Amorteringskrav är ett krav på att alla som tecknat ett bolån efter 1 juni 2016 måste amortera en viss procent på bolånet beroende på hur stor belåningsgrad du har. Amorteringskravet som infördes av Finansinspektionen är bara ett minimikrav för bankerna. De har faktiskt möjlighet att ställa högre krav på låntagaren.

Hur fungerar amorteringskravet?

Amorteringskravet bestämmer hur mycket du måste amortera på ditt bolån och din belåningsgrad avgör hur mycket du måste amortera. Bolån som omfattas av amorteringskravet måste amortera mellan 1 och 3 procent av det totala lånebeloppet per år. Däremot är det valfritt att amortera om din belåningsgrad är lägre än 50 procent och ditt lån är mindre än 4,5 gånger din bruttoinkomst per år.

  • Bolån med belåningsgrad mellan 50 och 70 procent måste amortera minst 1 procent per år.
  • Bolån med belåningsgrad mellan 70 och 85 procent måste amortera minst 2 procent per år.
  • Bolån som har en högre skuldkvot än 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst per år måste amortera 1 procent på det totala lånebeloppet.

Exempel: Om du har en belåningsgrad på 60 procent och en skuldkvot på 5 gånger årsbeloppet måste du alltså amortera 2 procent.

Det är bra att amortera på bolånet. När du amorterar minskar både skuldkvoten och belåningsgraden. Det ger dig möjlighet att utöka bolånet, om du till exempel vill renovera bostaden och måste ta ett renoveringslån.

Vad räknas som bruttoinkomst?

Bruttoinkomst är inkomst från arbete innan skatt. Bruttoinkomsten fastställs av Skatteverket som får sina uppgifter från din arbetsgivare.

Kan bankerna räkna med andra inkomster?

Ja, bankerna kan räkna med andra inkomster som de anser är varaktiga och säkra under en längre tid. Exempel på andra inkomster är barnbidrag, löneförhöjningar, kapitalinkomster och andra former av inkomster som anses vara säkerställda och varaktiga.

När infördes amorteringskravet?

Amorteringskravet infördes 1 juni 2016 och gäller alla bolån som har tecknats efter införandet. Det reglerar hur mycket du måste betala utifrån hur stor belåningsgrad du har.

Det skärpta amorteringskravet, infördes 1 mars 2018. Det gäller alla bolån som har tecknats efter det datumet.

Det skärpta amorteringskravet innebär att alla hushåll som har en högre belåningsgrad än 4,5 gånger hushållets totala bruttoinkomst per år måste amortera ytterligare en procent.

Vad händer om jag utökar mitt bolån?

Om du utökar ditt bolån kan det omfattas av amorteringskravet om belåningsgraden ligger över 50 procent. Om tilläggslånet överstiger 4,5 gånger hushållets totala bruttoinkomst per år måste du amortera enligt det skärpta amorteringskravet.

Vad händer med mitt bolån om jag byter bank?

Du ska kunna flytta ditt befintliga bolån till en ny bank utan att amorteringsvillkoren påverkas. Men det gäller bara om du flyttar det befintliga bolånet som det är. Inte om du väljer att utöka det. Men, det är upp till banken att göra en bedömning av din ekonomi när du byter bank.

Kan jag undantas amorteringskravet?

Ja, banken kan göra undantag när det gäller amorteringskravet. Både när det gäller belåningsgraden och hushållets belåningsgrad i förhållande till hushållets totala skuldkvot. Men det är bara vid särskilda skäl som till exempel dödsfall, sjukdom eller arbetslöshet. Det är banken som avgör hur länge du kan få amorteringsfrihet på ditt bolån.

Även bolån på nyproducerade lägenheter kan beviljas amorteringsfrihet i upp till fem år.

Vad händer om jag har dubbla lån om jag inte hinner sälja min bostad?

Banken kan göra undantag för amorteringskravet om du har köpt en ny bostad som du har flyttat in i men ännu inte hunnit sälja din gamla bostad. Vid en sådan händelse kan banken bevilja amorteringsfrihet i upp till sex månader.