Svensk Fastighetsförmedling En del av Svensk Fastighetsförmedling
En del av Svensk Fastighetsförmedling
Bolån Privatlån
Ring oss på

020-25 26 26

Måndag - Fredag: 08:00 - 18:00

Avvikande öppettider:

Sveriges nationaldag 6 juni: Stängt

 

 

 

Klagomålshantering

Klagomålsansvariga på Ordna

Vi på Ordna är väldigt angelägna om att få höra vad våra kunder tycker om oss, hur vi har hanterat deras ärenden och hur det förhåller sig till förväntningarna. Vi följer Finansinspektionens Allmänna råd om klagomålshantering. Med klagomål avses ett konkret missnöje med hanteringen av våra tjänster.

Om du vill framföra ett klagomål eller en åsikt är du välkommen att höra av dig till oss per telefon på 020-252626 alternativt per mejl till info@ordnabolan.se. Du kan även skicka brev till oss. Brev skickas till: Ordna, Vasagatan 28, 111 20, Stockholm.

Hur hanteras klagomål och vem är klagomålsansvarig?

Alla konkreta klagomål som inkommer till Ordna ska hanteras och besvaras skyndsamt och bemötas på ett sakligt och korrekt sätt. Vi besvarar alla inkomna mejl inom 14 dagar och ska ha utrett frågor, klagomål och åsikter under denna period. Vi tar klagomål och våra kunders åsikter på största allvar och därför är det viktigt för oss att utredningen ska gå så snabbt så möjligt, vara korrekt och saklig.

Vid klagomål rekommenderar vi att du i första hand vänder dig till din kontaktperson på Ordna. Kan din kontaktperson inte åtgärda klagomålet omgående överlämnas ärendet till ansvarig chef för bedömning och eventuella åtgärder i enlighet med Ordnas klagomålshanteringsinstruktion.

Om du vill att ansvarig chef ska pröva ditt klagomålsärende kan du ringa oss och fråga efter den Klagomålsansvarige på Ordna, alternativ adressera mejlet genom rubrik “Till Klagomålsansvarig” i det mejl eller på det brev du skickar. Ytterst klagomålsansvarig är Ordnas VD.

Vem, annan än Ordna, kan jag mer vända mig till vid klagomål?

Vi rekommenderar att du tar upp din åsikt eller ditt klagomål först med oss för snabbast möjliga hantering, men du behöver självklart inte göra det om så önskas. Som kund har du rätt att snarast och senast inom 14 dagar få besked om vår bedömning av och beslut i ett ärende. Blir du inte nöjd med vårt beslut kan du få ärendet prövat hos Allmänna reklamationsnämnden eller i allmän domstol. Om du redan har fått ett besked från oss som du är missnöjd med kan du ta ärendet vidare.

Du kan således vid klagomål bland annat vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), telefon 08-50886000, arn@arn.se eller Box 174, 101 23, Stockholm. Konsumenternas Bank- och Finansbyrå (telefon 08-225800) är en annan instans du kan vända dig till, likaså den kommunala konsumentvägledningen. De nås på 08-225800. Allmän domstol kan även pröva ditt ärende.

Vi är registrerade hos Finansinspektionen och även de tar emot klagomål av viss beskaffenhet. Konsumentverket kan också kontaktas för klagomålsärenden. Hur de arbetar med klagomål och vad det kan leda till att skicka klagomål till dem går att läsa mer om på respektive hemsida.

Hur hanteras personuppgifter?

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om vår policy här.

Ett trähus med ljusblå färg på fasaden och tre vita fönster. Ett fönster är öppet och man kan se en mamma och hennes dotter skratta.

  Vill Du Kontakta Oss?

  020-252626

  Måndag - Fredag: 08:00 - 18:00

  Avvikande öppettider:

  Sveriges nationaldag 6 juni: Stängt

   

   

   

  info@ordnabolan.se

  Ordna AB, Org.nr. 556962-9404
  Vasagatan 28, 111 20, Stockholm