Svensk Fastighetsförmedling En del av Svensk Fastighetsförmedling
En del av Svensk Fastighetsförmedling
Bolån Privatlån
Ring oss på

020-25 26 26

Måndag - Fredag: 08:00 - 18:00

Avvikande öppettider:

20 juni: 08:00 - 12:00

Midsommarafton 21 juni: Stängt

 

 

 

Vad innebär bolånetak?

Bolånetak är ett krav på att du inte får låna mer än 85 procent av bostadens värde. Bolånetaket gäller alla bolån tagna efter 1 oktober 2010. Om du köper en ny bostad och tar ett bolån, måste du kunna finansiera resterande 15 procent själv i form av en kontantinsats.

Varför infördes bolånetaket?

Finansinspektionen införde bolånetaket för att undvika en osund utveckling på bostadsmarknaden och begränsa hushållens bolån. En hög belåningsgrad i kombination med sjunkande bostadspriser kan leda till en bostadskris och bolånetaket ska fungera som ett skydd mot detta. Innan bolånetaket infördes var det möjligt att låna upp till 95 procent av bostadens värde. Något som gjorde att många hushåll hade för höga skulder i förhållande till deras inkomster. Genom att införa bolånetaket ville Finansinspektionen bryta den pågående trenden där hushållens belåningsgrad ökade.

När gäller bolånetaket?

Bolånetaket gäller alla bolån som är tagna efter 1 oktober 2010. Bolån tagna innan 1 oktober 2010 omfattas alltså inte av bolånetaket. Om du utökar ett bolån taget före 1 oktober 2010 kommer det att räknas som ett nytt bolån och då gäller bolånetaket. Däremot gäller inte bolånetaket om du har kvar din bostad och vill flytta ditt bolån till en annan bank. Det räknas alltså inte som något nytt bolån.

Har bolånetaket någon koppling till amorteringskravet?

Ja, bolånetaket och skuldkvoten påverkar hur mycket du måste amortera på ditt bolån.