Svensk Fastighetsförmedling En del av Svensk Fastighetsförmedling
En del av Svensk Fastighetsförmedling
Bolån Privatlån
Ring oss på

020-25 26 26

Måndag - Fredag: 08:00 - 18:00

Avvikande öppettider:

Sveriges nationaldag 6 juni: Stängt

 

 

 

Vad är skuldkvot?

Om du har en högre skuldkvot än 4,5 gånger hushållets totala årsinkomst kommer du att omfattas av det skärpta amorteringskravet. Det innebär att du måste amortera 1 procent extra oavsett hur eller lite du amorterar utifrån din belåningsgrad.

Så räknar du ut den totala skuldkvoten

Du räknar ut skuldkvoten genom att dela dina totala skulder som du har på bolån, billån, studielån och andra krediter med din årsinkomst innan skatt.

Skulder/Hushållets total bruttoinkomst per år =Skuldkvot

Exempel: Bolån 2 000 000 kr + Studielån 180 000 kr + Billån 120 000 kronor =2 300 000

Hushållets totala bruttoinkomst per år = 720 000 kronor

Total skuldkvot = 3,19 (319 procent)

Verkar det krångligt? Vi kan hjälpa dig med att räkna ut skuldkvoten när du ansöker om ett bolån genom oss på Ordna. 

Vad är skuldkvotstak?

Skuldkvotstaket är ett tak för hur stort bolån du får ha i relation till din inkomst. Skuldkvotstaket kan skilja mellan olika banker. Finansinspektionen har haft ett förslag på att införa ett skuldkvotstak på 600 procent. Det skulle innebära att man får låna upp till sex gånger hushållets totala bruttoinkomst.

Exempel: Hushållets totala bruttoinkomst uppgår till 960 000 kronor per år. Det innebär att hushållet kan låna upp till 5 760 000 kronor.

2018 valde Finansinspektionen att införa ett skärpt amorteringskrav som innebär att du måste amortera mera på ditt bolån om skuldkvotstaket överstiger 4,5 gånger hushållets totala bruttoinkomst.

Om skuldkvoten är högre än 4,5 gånger hushållets totala årsinkomst måste du amortera minst 1 procent extra per år enligt amorteringskravet.

Så mycket måste du amortera om din skuldkvot är högre än 4,5 gånger bruttoinkomsten per år

  • Bolån med belåningsgrad upp till 50 procent.  Det finns inget krav på att du måste amortera om du har en belåningsgrad som ligger under 50 procent. Men om skuldkvoten är högre än 4,5 gånger bruttoinkomsten per år måste du amortera 1 procent per år.
  • Bolån med belåningsgrad mellan 50 och 70 procent. Alla bolån som har en belåningsgrad som ligger på mellan 50 och 70 procent måste amortera minst 1 procent per år på bolånet. Om skuldkvoten är högre än 4,5 gånger bruttoinkomsten per år måste du amortera ytterligare 1 procent per år. Det innebär att du måste amortera totalt 2 procent.
  • Bolån med belåningsgrad över 70 procent. Alla bolån som har en belåningsgrad som ligger över 70 procent måste amortera minst 2 procent per år på bolånet. Om skuldkvoten är högre än 4,5 gånger hushållets inkomst innan skatt per år måste du amortera ytterligare 1 procent per år. Det innebär att du måste amortera totalt 3 procent.

Så räknar du ut skuldkvoten för bolån

Exempel: Bolån 2 000 000 / Hushållets bruttoinkomst per år 720 000 kronor = 2,78 (277,8 procent)

Hur kan jag sänka min skuldkvot?

Du sänker skuldkvoten genom att amortera mera på ditt bolån. Ju mer du amortera desto mindre blir skuldkvoten. Du kan även sänka skuldkvoten genom att öka hushållets inkomster. Många arbetsgivare genomför lönerevisioner en gång per år. Förhoppningsvis leder det till en löneökning och på så vis ökar även hushållets inkomster.