Svensk Fastighetsförmedling En del av Svensk Fastighetsförmedling
En del av Svensk Fastighetsförmedling
Bolån Privatlån
Ring oss på

020-25 26 26

Måndag - Fredag: 08:00 - 17:00

5 år sedan amorteringskravet – dags att få en lägre belåningsgrad

Press

5 år sedan amorteringskravet – dags att få en lägre belåningsgrad

Det har nu gått fem år sedan amorteringskravet infördes och för dig som tog lånet då finns nu därför möjligheten till att omvärdera din bostad i syfte att få en lägre belåningsgrad. En omvärdering kan innebära större flexibilitet – du kan bli av med upp till 2% tvingande amorteringstakt – och det ger dig goda förutsättningar att sänka din ränta med 0,10% – 0,30%. Har du inte omförhandlat din ränta sedan 2016 kan sänkningen bli större. Genomsnittsräntorna är idag 0,28% lägre.

Den 1 juni 2016 trädde Finansinspektionens föreskrifter om nya amorteringsregler ikraft – det som kallas ”amorteringskravet”. Amorteringskravet innebär för dig som tagit ett lån efter juni 2016 att din belåningsgrad då, dikterar hur mycket du minst måste amortera idag. Den tvingande amorteringstakten på ditt lån är mellan 0% – 2% och om du amorterar 0%, 1% eller 2% beror på belåningsgraden du hade när du köpte bostaden eller när du omförhandlade bolånet*.

Belåningsgraden: Om du lånade mer än 70% av bostadens pris/värde blev amorteringstakten 2%. Om du lånade mer än 50% men mindre än 70% av bostadens pris/värde blev amorteringstakten 1%.

Skuldkvotstaket:
 Lånade du mer än 4,5 gånger hushållets årliga bruttoinkomst amorterar du ytterligare 1% varje år. Denna regel – ”skärpta amorteringskravet” eller ”skuldkvotstaket” – trädde i kraft 2018 men rör inte direkt budskapet i denna artikel.

Amorteringskravet begränsade också möjligheten till att ompröva värderingen – det amorteringsgrundande värdet – under fem år** i syfte att beräkna fram en ny belåningsgrad. Nu har det dock gått fem år och du har rätt till att se över det amorteringsgrundande värdet och därmed få en ny belåningsgrad.

Lägre belåningsgrad

En lägre belåningsgrad kan innebära en lägre tvingad amorteringstakt beroende på dels hur mycket du har amorterat, dels på värdeutvecklingen av din bostad de senaste fem åren.

Nedanstående tabell visar hur din belåningsgrad har ändrats på fem år givet vilken belåningsgrad du hade när du tog lånet (överst i tabellen) och vilken värdeutveckling din bostad har haft (vänster kolumn). Den som till exempel hade 75% belåningsgrad för fem år sedan och sedan dess har sett en 40% ökning i bostadens värde har idag en belåningsgrad på 48% (markerad svart i tabellen).  

En graf som visar förändring i belåningsgrad efter fem år så du kan se din belåningsgrad.

Lägre amorteringstakt

En lägre belåningsgrad innebär att din bank bör kunna sänka den tvingande amorteringstakten. I nedanstående tabell kan du se hur mycket du skulle kunna sänka amorteringstakten med. Den som till exempel hade 75% belåningsgrad för fem år sedan och sedan dess har sett en 40% ökning i bostadens värde skulle idag kunna sänka sin amorteringstakt med 2% vid en omförhandling av bolånet.

En graf som visar potentiell förändring i amorteringstakten

*Baserat på att det totalt gjordes 150 000 bostadsaffärer 2016. (Svensk Mäklarstatistik)

Lägre ränta

Säkrare lån – från bankens perspektiv – motiverar en lägre ränta. Det ser man tydligt i prissättningen hos bankerna. Bolånekunder med lägre belåningsgrad får i regel lägre bolåneräntor än de med högre. Högre belåningsgrad betyder nämligen högre risk för banken och för dig.

Här blir det för komplext att vara exakt och bankerna agerar dessutom olika, men enligt vår erfarenhet (baserat på tusentals bolåneansökningar) motiverar en sänkning av belåningsgraden – bara det och allt annat lika – en räntejustering mellan 10 – 30 punkter, dvs du borde få 0,1 – 0,3% lägre ränta. Närmar du dig belåningsgrad 50 – 60% kan det motivera en större justering.  

Har du dessutom inte lagt om dina bolån på fem år så kan du räkna med en ännu större justering. Genomsnittsräntorna juni 2016 var 1,62% vilket ska jämföras med 1,34% i november 2021. Dvs 28 punkter lägre eller 0,28%.

Ett exempel:
Samma situation som ovan; det kvarvarande bostadslånet är på 3 miljoner kronor och belåningsgraden har sjunkit från över 70% till under 50%. Lånet har inte omförhandlats sedan det togs. En räntesänkning om 0,58% skulle innebära en räntebesparing på 17 400 kr första året eller 1 450 kr per månad. (Vi vill uppmärksamma dig som läsare på att detta är förenklade och därmed på marginalen felaktiga siffror. Vi resonerar att det är viktigare att vara tydliga i exemplet och artikeln än att vara rätt på kronan.)

Bolåneräntor sedan amorteringskravet infördes juni 2016 under en period fram till november 2021

Sammanfattningsvis kan man säga att om det har gått fem år sedan du tog bolånet och du tog lånet efter juni 2016 så kan du se över ditt bolån för att skapa ekonomisk flexibilitet och med stor sannolikhet sänka dina räntekostnader.

Hemad Razavi

Vd, Ordna Bolån

Vill du prata om bolånet finns vi som vanligt ett kort samtal bort. Går du sälj- och köptankar eller behöver du omvärdera din bostad kan du ta kontakt med Ordna Bolån så kan vi sätta ihop dig med en mäklare i vårt rikstäckande nätverk genom Ordnas systerbolag Svensk Fastighetsförmedling. Behöver du en statistisk värdering kan vi hjälpa dig med det direkt i bolåneansökan.

* Vid köp av bostad och nytt lån: Lånets storlek / Försäljningspriset när du köpte bostaden = Belåningsgrad. Vid omförhandling av lån: Lånets storlek / Marknadsvärdet när du omförhandlade bolånet = Belåningsgrad

** Eller vid avsevärda värdeförändringar som inte beror på den allmänna prisutvecklingen på bostadsmarknaden. T.ex. en (väldigt) omfattande renovering.  

Kommentarsfältet är nu stängd för detta inlägg.

Presskontakter:

Henrik Freudenthal, kommunikationschef på Svensk Fastighetsförmedling och Ordna
henrik.freudenthal@svenskfast.se
070 225 98 22

  Vill Du Kontakta Oss?

  020-252626

  Måndag - Fredag: 08:00 - 17:00

  info@ordnabolan.se

  Ordna AB, Org.nr. 556962-9404
  Vasagatan 28, 111 20, Stockholm