Svensk Fastighetsförmedling En del av Svensk Fastighetsförmedling
En del av Svensk Fastighetsförmedling
Bolån Privatlån
Ring oss på

020-25 26 26

Måndag - Fredag: 08:00 - 17:00

Dela upp bolån i flera delar

Att dela upp bolånet i flera delar är ett sätt att sprida ränterisken på ditt bolån. Vi reder ut hur det fungerar och vilka för-och nackdelar som finns om du delar upp ditt bolån.

Hur fungerar det att dela upp bolånet?

När du beviljas ett bolån bestämmer du hur lång räntebindningstid lånet ska ha. Den kortaste bindningstiden är tre månader och kallas för rörlig ränta. Dess räntesats justeras i linje med förändringarna på räntemarknaden. Du kan även binda räntan på längre tid, till exempel ett, tre eller fem år. Bolåneräntornas villkor omförhandlas när bindningstiden går ut. När du bestämmer räntebindningstid kan du välja att dela upp lånet med olika bindningstider, vilket är ett sätt att sprida riskerna.

Varför ska man dela upp bindningstiden?

Att dela upp bolånet på olika räntebindningstider handlar framför allt om riskspridning. Genom att dela upp lånet undviker du räntemarknadens justeringar på hela lånet, både upp- och nedgångar, samt att hela bolånets ränta justeras på samma gång.

Vilken bindningstid du bör välja, och om du ska dela upp lånet, kan bara du avgöra, men överlag innebär rörlig ränta en högre risk medan en bunden ränta ger dig mer kontroll över din räntekostnad. Dock kommer denna kontroll till ett pris, då bundna räntor oftast är högre än den rörliga.

Fördelar med att dela upp bolån

 • Du minskar risken att få en hög ränta på hela bolånet och att hela lånet ska räntejusteras, vid bindningstidens slut, på en och samma gång
 • Att välja både bunden och rörlig ränta på bolånet ger en kombination av fasta räntekostnader över tid, samt flexibilitet att ta del av räntesänkningar
 • Du behöver inte ta ett beslut för hela bolånet på en och samma gång. När en del löper ut behöver du endast fatta ett nytt beslut för den specifika delen. Du lägger alltså inte alla ägg i en korg

Nackdelar med att dela upp bolån

 • En bunden ränta är ofta dyrare än den rörliga. Har du en eller flera delar med bunden ränta säkrar du en och samma räntekostnad under en period, vilket ger mer trygghet i ekonomin. Däremot så kan den totala räntekostnaden bli högre för de delar du binder
 • Binder du en del av bolåneräntan låser du dig till banken du har bolånet hos. Om du vill flytta bolånet innan bindningstiden löper ut kan du eventuellt behöva betala ränteskillnadsersättning

Två exempel på hur olika bindningstider påverkar räntekostnaden för ett bolån

Man kan dela upp bolånet lite hur man vill, exempelvis 50/50, 25/75 eller i flera delar om det känns mer tryggt för ekonomin. I våra två exempel kommer vi dela upp bolånet i två respektive tre delar.

Exempel 1: Dela upp bolånet i två delar

Låt oss säga att du har ett bolån på 4 000 000 kronor som du väljer att dela upp i två delar. Du väljer en uppdelning på 50/50.

 • Del 1 med rörlig bolåneränta: 2 000 000 kronor x 0,0364 procent / 12 månader = 6 066 kronor per månad
 • Del 2 med en bindningstid på tre år: 2 000 000 kronor x 0,0445 procent / 12 månader = 7 416 kronor per månad
 • Den sammanlagda räntekostnaden blir 13 482 kronor per månad fram tills att respektive bindningstid löper ut
Exempel 2: Dela upp bolånet i tre delar

I detta exempel har du ett likvärdigt bolån på 4 000 000 kronor som du väljer att dela upp i tre delar.

 • Del 1 med rörlig bolåneränta: 1 500 000 kronor x 0,0364 procent / 12 månader = 4 550 kronor per månad
 • Del 2 med en bindningstid på ett år: 1 500 000 kronor x 0,0432 procent / 12 månader = 5 400 kronor per månad
 • Del 3 med en bindningstid på tre år: 1 000 000 kronor x 0,0445 procent /12 månader = 3 708 kronor per månad
 • Den sammanlagda räntekostnaden blir 13 658 kronor per månad fram tills att respektive bindningstid löper ut

Hur blir det med amorteringen om man delar upp bolån?

Väljer du att dela upp bolånet kommer det inte påverka amorteringen, då amortering endast är en återbetalning på själva bolånet. Det innebär att amorteringskravet och den totala summa du ska amortera på bolånet är densamma varje månad, oavsett hur många delar bolånet är uppdelat i.

Du kan dela upp bolånet med obunden bolåneränta på samtliga delar

Det innebär att du har rörlig ränta, tremånadersränta, på alla delar. Det ger dig mer flexibilitet på räntemarknaden och möjligheten att binda samtliga delar av bolånet vid ett senare tillfälle om ränteläget känns rätt. Kom ihåg att det alltid är till din fördel att se över och jämföra bolåneräntor från olika banker när du ska välja upplägg för ditt bolån. Om du vill dela upp bolånet i flera delar är vår rekommendation att se över snitträntan för de bindningstider som du funderar på och räkna på de olika alternativen för att få fram räntekostnaden.

Dela upp ditt bolån – så gör du

Du som kund kan diskutera dina olika alternativ med din handläggare och tillsammans komma fram till vilken uppdelning som passar dig och din ekonomi bäst. Själva uppdelningen görs sedan av den bank du valt.

  Vill Du Kontakta Oss?

  020-252626

  Måndag - Fredag: 08:00 - 17:00

  info@ordnabolan.se

  Ordna AB, Org.nr. 556962-9404
  Vasagatan 28, 111 20, Stockholm