Svensk Fastighetsförmedling En del av Svensk Fastighetsförmedling
En del av Svensk Fastighetsförmedling
Bolån Privatlån
Ring oss på

020-25 26 26

Måndag - Fredag: 08:00 - 17:00

Vad är ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättning är en avgift som bankerna har rätt att ta ut om du löser ett bundet lån i förtid. Ränteskillnadsersättningen är en schablonersättning på vad du hade fått betala i ränta till banken under hela bindningstiden.

När du binder räntan på ditt bolån så räknar banken med att du ska betala en viss summa i ränta under bindningstiden. Om du väljer att lösa ditt bundna bolån i förtid så förlorar banken de pengar som de har räknat med att du ska betala. Banken tar alltså ut en ränteskillnadsersättning för att kompensera de pengar de förlorar när du löser ditt bundna bolån.

Därför är det viktigt att du vet vad som gäller när du ska sälja din bostad och köpa en ny. Våra handläggare kan hjälpa till att räkna ut och estimera vad ränteskillnadsersättningen blir om du skulle vilja lägga om ditt lån. Det gör vi i samband med din bolåneansökan

Hur räknar man ut ränteskillnadsersättning?

När man räknar ut ränteskillnadsersättningen tar man fram en jämförelseränta. Det är svårt att räkna ut ränteskillnadsersättningen själv. Dessutom används två olika modeller beroende på när du band ditt lån.

Jämförelseräntan på bolån som bands innan 30 juni 2014 baseras på stadsskuldväxelräntan plus en procent, om det är mindre än ett år kvar på bindningstiden. Om det är mer än ett år kvar på bindningstiden beräknas jämförelseräntan på statsobligationer plus en procent.

För bolån som bands efter 30 juni 2014 baseras jämförelseräntan på dagens bostadsobligationer plus en procent.

Hur gör jag om jag vill lösa ett bundet bolån?

Det bästa är att ta kontakt med banken direkt. Fråga banken vad det kostar att lösa dina bundna lån i förtid. Ibland kan det vara mer fördelaktigt att lösa bundna lån i förtid även fast du måste betala ränteskillnadsersättning om det visar sig att du får en mycket lägre ränta på ditt bolån.

Får jag göra avdrag för ränteskillnadsersättningen i deklarationen?

Ja, du får göra avdrag för ränteskillnadsersättning i din deklaration. Ränteskillnadsersättningen räknas som en ränteutgift. Däremot får du inte göra avdrag för amortering eller eventuella administrationsavgifter som kan tillkomma om du vill lösa lånet i förtid.

Måste jag betala ränteskillnadsersättning om jag säljer min bostad?

Ja, du måste betala ränteskillnadsersättning om du säljer din bostad och har bundna lån. Däremot finns det en möjlighet att flytta med ditt gamla bolån om du säljer din bostad och köper en ny. Det är enda gången som du, enligt lag, kan slippa betala ränteskillnadsersättning. Därför är det viktigt att du diskuterar alla möjligheter med din bank innan du säljer din bostad och köper en ny.