Svensk Fastighetsförmedling En del av Svensk Fastighetsförmedling
En del av Svensk Fastighetsförmedling
Bolån Privatlån
Ring oss på

020-25 26 26

Måndag - Fredag: 08:00 - 18:00

Avvikande öppettider:

20 juni: 08:00 - 12:00

Midsommarafton 21 juni: Stängt

 

 

 

Vad innebär bolån med borgensman?

Ett bostadslån med borgensman innebär att borgensmannen står som säkerhet på bolånet. Om du inte kan betala tillbaka ditt bolån enligt plan kan långivaren kräva att borgensmannen betalar din skuld. Borgensmannen fungerar alltså som en säkerhet för lånet och garanterar att lånet blir återbetalt.

I dag är det inte så vanligt att banken frågar efter en borgensman när man ansöker om bolån. Det är mer vanligt att banken vill att du har en medlåntagare. Men det finns vissa undantag. När du tar ett bolån med en borgensman får borgensmannen skriva på ett avtal med borgenären. Det avtalet är en garanti på att borgensmannen betalar tillbaka skulden om du som låntagare inte betalar enligt avtalet med banken.

Vad är en borgensman?

En borgensman fungerar som en säkerhet för ett lån. Borgensmannen garanterar att lånet blir återbetalt. Det görs genom ett avtal mellan borgensmannen och borgenären.

Vad är en borgenär?

En borgenär är den som lånar ut pengar. Det kan vara en bank eller ett kreditinstitut. Det kan även vara en privat långivare. Det är viktigt att man inte blandar ihop begreppen borgensman och borgenär.

När används en borgensman vid bolån?

En borgensman kan användas när personer med låg inkomst eller låg kreditvärdighet inte kan få bolån. Men det blir allt ovanligare att bankerna vill ha en borgensman som säkerhet för ett bolån. Däremot kan man ha en medsökande när man ansöker om bolån.

Vad är skillnaden mellan borgensman och medlåntagare?

En borgensman och en medlåntagare påminner lite om varandra. Båda är ansvariga för att lånet ska återbetalas. Men skillnaden mellan en borgensman och en medlåntagare är att banken kan kräva en så kallad proprieborgen av borgensmannen.

Proprieborgen innebär att det är borgensmannen som betalar tillbaka skulden i stället för låntagaren. Det gäller på samma sätt som när man har en medlåntagare.

Skillnaden är att borgensmannen kan kräva tillbaka skulden från den som står som låntagare. Som medsökande är du avtalspart och det finns inget lagstadgat som säger att du kan kräva tillbaka pengarna. Dessutom finns det andra skillnader när det gäller ränteavdrag för bolånet. En borgensman kan till exempel inte göra ränteavdrag för den ränta som betalats på ett borgenslån om inte borgensmannen har övertagit betalningsansvaret för hela bolånet.

Vad är en medsökande?

En medsökande är en person som ansöker om ett bolån tillsammans med en annan låntagare. Det innebär att det är två personer som tillsammans ansöker om ett bolån. En medsökande har samma betalningsansvar som huvudlåntagaren. Om huvudlåntagaren inte återbetalar bolånet enligt amorteringsplanen kan banken skicka betalningskravet direkt till den medsökande som står som avtalspart.

Fördelar med en medsökande

Det finns flera fördelar att ha en medsökande när du ansöker om ett bostadslån. En medsökande ökar dina chanser att få ett bolån efter som ni är två som står på lånet. Banken tittar på hela er gemensamma ekonomi och bedömer er återbetalningsförmåga utifrån det. För banken innebär en medsökande en större säkerhet att lånet återbetalas enligt amorteringsplanen.

En medsökande ökar även dina chanser att få ett större lånebelopp beviljat. Dessutom har du möjlighet att få en lägre ränta. Den som är medsökande måste dock vara införstådd med att han eller hon kan bli återbetalningsskyldig för hela bolånet.

 

En familj sitter ute på ett klippblock på sommaren och tittar på utsikten. Det är en familj på fyra som är klädda i jeans och ljusfärgade tröjor.