Svensk Fastighetsförmedling En del av Svensk Fastighetsförmedling
En del av Svensk Fastighetsförmedling
Bolån Privatlån
Ring oss på

020-25 26 26

Måndag - Fredag: 08:00 - 18:00

Avvikande öppettider:

Sveriges nationaldag 6 juni: Stängt

 

 

 

Nordnet Bank

Nordnet Bank bildades 1996 med målet att underlätta värdepappershandel via internet för privatpersoner. En nyckelaspekt var mycket lägre courtage än storbankerna  – något som de än idag utmärker sig med. Nordnet var en av de första nätbankerna som grundades och verksamheten är förankrad i Norden. Kärnverksamheten hos Nordnet är investeringar och sparande i värdepapper på internet. Man kan även ansöka om tre olika lån, privatlån, bolån och värdepappersbelåning.

Privatlån, dvs lån utan säkerhet, erbjuds på den svenska marknaden och det finns två olika privatlån att välja på. “Toppenlånet” på Nordnets hemsida samt hos “Konsumentlånet” hos Konsumentkredit som ägs till 100 % av Nordnet.

Nordnet är en samarbetspartner till Ordna. 


Jämför och ansök om privatlån

Nordnet Toppenlånet – kostnad och belopp

Toppenlånet passar dig som vill ta ett blancolån mellan 20 000 kr och 500 000 kronor. Blancolån innebär att låntagaren inte behöver ha någon säkerhet för själva lån. Räntan för toppenlånet är individuellt satt inom spannet 2,95%-9,90%. Räntan är rörlig och kommer alltså variera under låneperioden. Toppenlånet passar främst dig som har en stabil ekonomi och låg UC-risk och då är det inte ovanligt att man får en ränta i det lägre intervallet av räntespannet.

Utöver räntekostnaden tillkommer en uppläggningsavgift på 429 kronor som är en engångskostnad som läggs på lånet när lånet tas. Har du till exempel ansökt om 200 000 kr blir lånebeloppet vid utbetalning 200 429 kr. Vid autogiro är aviavgift 0 kronor, annars är kostnaden 30 kronor per avi.

Toppenlånet är ett annuitetslån. Annuitetslån innebär att avbetalning på lån inklusive ränta sprids ut under hela låneperioden och fördelas jämnt varje månad – dvs din månadskostnad är densamma under hela lånets löptid. Till en början kommer en större andel av månadskostnaden gå till att betala ränta och mindre amortering. Mot slutet av låneperioden går större delen av månadskostnaden till att amortera lånet. Då räntan är rörlig ändras räntebeloppet under löptiden. Räntan på de absolut flesta lånen på den svenska marknaden är rörliga, så det är inget unikt för Toppenlånet.

Om låntagare inte betalar in i tid tillkommer en dröjsmålsränta på 5%-enheter på det förfallna beloppet. Om hela krediten förfallit är summan 1%-enhet.

Fördelar med Toppenlånet

Nordnet erbjuder möjlighet att ansöka om max 3 betalningsfria månader per år. För att kunna söka denna förmån krävs att tre betalningar utan förseningar betalats av låntagaren. Du kan även ansöka om att utöka lånet.

En annan fördel med Toppenlånet är att låntagaren kan välja ett amorteringsfritt första år. Det innebär att du under första året inte betalar tillbaka något på lånet. Den betyder ofta en avsevärd skillnad i månadskostnaden under detta år. Under första året betalar du således endast ränta och avgifter (se ovan). För att förtydliga betyder det att du inte amorterar ner något på lånet under det första året om du väljer ett amorteringsfritt första år.

Toppenlånet kan tas med en återbetalningstid på mellan 2 och 15 år. Det finns möjlighet att ansöka om ett förlängt lån om du har en kortare återbetalningstid – däremot inte längre än 15 år. Lånet måste vara återbetalt innan du har fyllt 71 år. Låntagaren kan när den vill extraamortera och alltså betala av lånet i snabbare tempo än ursprunglig återbetalningstid utan extra kostnad. Det går även att lösa lånet i förtid utan extra kostnader.

Nordnet lån, toppenlånet – krav

 • Låntagaren ska vara minst 25 år gammal
 • Låntagaren ska ha en årsinkomst på minst 250 000 kronor
 • Låntagaren ska ha haft en inkomst i minst 3 år i Sverige
 • Du får inte ha några betalningsanmärkningar (läs mer om dina möjligheter att låna pengar trots betalningsanmärkningar genom Ordna)
 • Lånet måste betalas tillbaka inom 15 år och låntagaren får inte vara äldre än 71 år

Kraven, hur den önskade kundprofilen ser ut och vilken ränta du erbjuds skiljer sig från bank till bank. Om du är intresserad av att söka ett lån hos Nordnet så kan du göra det genom Ordna och vi vänder oss då till upp till 20 olika banker för att hitta det bästa lånet baserat på din individuella situation. Du får en enkelt överskådlig bild på bankerna villkor för just dig och du kan välja den långivare som passar dig bäst. Om det är Nordnet eller en annan bank som erbjuder dig den bästa räntan och villkoren kan du se på dina sidor efter ansökan.

Medlåntagare

När du ansöker om att låna pengar hos Nordnet har du även möjlighet att ansöka med en medlånetagare. Då delar ni solidariskt ansvaret över att betala tillbaka lånet. Fördelen med att ha en medlånetagare är att risken för banken minskar med två inkomsttagare vilket kan innebära lägre ränta för er. Sannolikhet för att få beviljat lån ökar samtidigt. Det förutsätter att medlånetagaren uppfyller kraven och har en stabil ekonomi. Har din medlånetagare en betalningsanmärkning kommer ni att få avslag av Nordnet. Flera av Ordnas samarbetspartners erbjuder lån till privatpersoner med betalningsanmärkningar.

Låneförsäkring till toppenlånet

Nordnet erbjuder en låneförsäkring till Toppenlånet. Försäkringen ersätter vid sjukdom, oarbetsförmåga, dödsfall och arbetslöshet. I samtliga fall förutom dödsfall är högsta ersättningen 15 000/månad upp till 12 månader i följd. Skulle låntagaren bli arbetslös/sjuk i olika perioder uppgår ersättningen till max 36 månader med 12 månader per tillfälle. För dödsfall återbetalas hela återstående skuld, med ett maxtak på 500 000.

För tillfället är kostnaden för försäkringen 8,75% av månatliga kostnaden på lånet. Ex med lån på 20 000 under 15 år och exempelränta 3,85 % blir kostnaden för försäkring endast 13 kronor/månad.

För att teckna låneförsäkring krävs att du är låntagare hos Nordnet bank och inom ålderspannet 25-64 år. Låntagaren måste vara fullt frisk utan kännedom om skada eller sjukdom. Dessutom krävs att låntagaren har en tillsvidareanställning på minst 20 timmar i veckan alternativt är egenföretagare med f-skattesedel i samma utsträckning. Låntagaren får heller inte ha någon kunskap om kommande uppsägning från sitt jobb.

Det finns några undantag då försäkringen inte gäller:

 • Då sjukdom/skada uppstår inom 30 dagar från kontraktskrivning utgår ingen försäkring.
 • Om försäkringstagaren undanhållit information om hälsotillstånd som ex sjukdom eller skada utgår ingen ersättning.

Nordnet bolån – krav

För att kunna ta lån hos Nordnet måste låntagaren först och främst äga en bostad. Lånet på bostaden får inte överstiga 50 % av bostadens värde vid låneansökan. Hela bolånet måste sen placeras hos Nordnet. Räntan varierar beroende på hur stora tillgångar låntagaren har sparat hos Nordnet bank och Nordnets pensionsförsäkring. Dessa tillgångar räknas också som säkerhet utöver bolånet. Om värdet på bostaden sjunker och belåningsgraden hamnar på över 70 % av bostadens värde måste låntagare börjar amortera sitt lån enligt nya regler från Finansinspektionen.

I samband med ansökan om bolån görs en värdering av din bostad. För att få ta ett lån måste bostaden minst värderas till 2 miljoner kronor. Låntagaren kan vid missnöje över Nordnets värdering vända sig till oberoende värderingsman.

Den höga andelen eget kapital (50%), den höga värderingen (över 2 miljoner) och önskemål om andra investeringar (sparande och pensionsförsäkringen) gör att bankens målgrupp är kunder med mycket stabil ekonomi vilket då bör premieras med låga räntor.

Nordnets bolåneräntor och rabattnivåer

Som tidigare nämnt sätts en individuell ränta baserat på hur låntagarens sparande ser ut, hur stort kapital låntagaren har satt in hos Nordnet bank samt belåningsgraden. Pensionssparande, företagskonton och det samlade sparande för låntagare räknas som kapital hos Nordnet bank. Högre kapital hos Nordnet innebär att man klättrar i rabattnivå och det finns 4 rabattnivåer. Detta innebär i sin tur att en överföring av kapital bort från Nordnet kan resultera i en försämrad rabattnivå.

Vid exempel på 1,79% nominell ränta hos Nordnet bank:

 • 0 – 999 999 kronor sparande hos Nordnet: Nominell ränta 1,79%
 • 1 – 2,5 miljoner kronor sparande: 1,19 % nominell ränta (0,6% rabatt)
 • 2,5 – 5 miljoner kronor sparande: 0,99% nominell ränta (0.8% rabatt)
 • 5 – 10 miljoner kronor sparande: 0.79 %nominell ränta (1% rabatt)
 • 10 miljoner kronor eller mer: 0,69 % nominell ränta (1,1% rabatt)

Betalning för lånet dras en gång per månad från ditt aktie-/fondkonto hos Nordnet och är alltså inget du behöver hålla koll på.

Den nominella räntan hos Nordnet är bunden. Var tredje månad justeras räntan om och följer den officiella räntan STIBOR 3 månader. Detta betyder att räntan kan ändras under låneperioden. Rabatten låntagaren får av sitt sparande är däremot densamma.

Administrativa kostnader för Nordnets bolån

Som säkerhet mot lånet lämnas ett pantbrev på bostaden in. Beloppet på pantbrevet ska motsvara det belopp du tänkt låna. Om låntagaren inte har ett pantbrev går det att ansöka om det hos Lantmäteriet. Kostnaden för pantbrev är 2% av pantbrevets storlek. Om du redan har ett pantbrev behöver du givetvis inte ansöka om nytt. En administrationsavgift på 375 kronor tillkommer. Det är Lantmäteriet som administrerar pantbrev och därför är inte det här en avgift som går till Nordnet.

Lantmäteriet tar vid köp av bostad också ut en skatt för lagfart. Lagfart är ett bevis på vem som äger bostaden. Vid köp av fastighet betalar bostadsägaren både stämpelskatt och administrationsavgift. Avgift för stämpelskatt är för tillfället 1,5% av köpesumman och 825 kronor i administrationsavgift.

Skärpta krav om Amortering

Den 1 mars 2018 skärpte Finansinspektionen kraven för att ta lån. Enligt de nya kraven får inte totala lånet uppgå till mer än 4,5 gånger årsinkomsten. Till årsinkomst räknar Nordnet låntagares bruttoinkomst, däribland lön, pension, kapitalinkomster mm. Om lånet överstiger 4,5 gånger årsinkomsten måste låntagaren amortera lånet med 1% varje år till dess att belåningsgraden är under 4,5 gånger årsinkomsten.

Om värdet på bostaden skulle sjunka till den grad att belåningsvärdet är 70% av bostadens värde kommer Nordnet kontakta dig som låntagare. Då Belåningsvärdet är över 70% av bostadens värde måste låntagaren amortera 2% årligen. När belåningsgraden sen sjunkit under 70% ska låntagaren amortera 1% årligen tills belåningsgraden är 50% av bostadens värde. Under 50% är det amorteringsfritt (om inte belåningsgraden är högre än 4,5 gånger årsinkomsten).

Som låntagare kan du behöva amortera både för att din belåningsgrad är för hög sett till bostadens värde men även om lånet är 4,5 gånger mer än din årsinkomst.

   Belåningsgrad  Amortering/år
   Under 50%          0%
   Mellan 50-70%          1%
   Mellan 70-85%          2%

Nordnet omdöme

Ordna har sedan 2014 samarbetat med bland annat Nordnet och Konsumentkredit och Nordnet är en viktig bank i vår panel. Vår bedömning är att Nordnet står sig starkt mot kunder som har god kreditvärdighet (låg UC-risk) och stabil ekonomi. Det är inte ovanligt att Nordnet erbjuder privatlåneräntor på mellan 2,95 – 4,0% och det i sig ger dem ett gott omdöme när det kommer till privatlån. Det är dock inte alltid enkelt att veta om en kund passar just Nordnet bäst och därför rekommenderar vi självklart att man ställer bankerna mot varandra genom en låneansökan hos Ordna även om man tror att Nordnet kan passa en bäst.

Nordnet har ett mycket starkt varumärke som bygger på deras långa historik med fokus på just deras sparprodukter och aktiehandel. Eftersom vi på Ordna samarbetar med Nordnet och Konsumentkredit blir det inte trovärdigt om vi ger ett omdöme men faktum att vi har samarbetat med dem så pass länge är talande nog.

Vad gäller deras bolån är det ju mycket roligt att de vill utmana storbankerna med så pass aggressiv prisbild.

Nordnet är en samarbetspartner till Ordna. 

Jämför och ansök om privatlån