Svensk Fastighetsförmedling En del av Svensk Fastighetsförmedling
En del av Svensk Fastighetsförmedling
Bolån Privatlån
Ring oss på

020-25 26 26

Måndag - Fredag: 08:00 - 18:00

Avvikande öppettider:

Sveriges nationaldag 6 juni: Stängt

 

 

 

Ordnas Bolånebarometer april 2024: Nu kommer ett prisrally

Press

Ordnas Bolånebarometer april 2024: Nu kommer ett prisrally

Ordna Bolåns månatliga undersökning Bolånebarometern genomförd av Nepa visar att andelen svenskar som förväntar sig ökade bostadspriser det närmsta halvåret ökar med hela 8 procentenheter i april (från 40% till 48%) och det går nu fler än tre optimister på varje pessimist. 85% tror på oförändrade eller stigande priser. Vad innebär det här för alla som ska köpa och sälja bostäder den kommande tiden? Analysen och framtidsspaningen får vi denna gång från Erik Wikander, vice VD på Svensk Fastighetsförmedling, och Hemad Razavi, Ordna bolåns VD. 

Bolånebarometern från Ordna Bolån undersöker varje månad svenskars uppfattning om bostads- och bolånemarknaden. Statistik baseras på en riksrepresentativ månatlig undersökning genomförd av marknadsundersökningsföretaget Nepa bland allmänheten 25–59 år i Sverige. Varje månad svarar över 1000 respondenter Bolånebarometerns frågor.

Ladda ner bolånebarometern april 2023

Inflationen: Allt fler tror på lägre inflation framöver

Bolånebarometern:
33% (+4% mot mars) trodde i april på sjunkande inflation de närmaste 6 månaderna och 25% (+1%) trodde på stigande. 33% tror på oförändrad inflationstakt (-5%).

Inflation april 2024

Vad säger datan om svenskarnas tro om inflationen framöver?

Hemad Razavi:

Inflationstakten har varit låg sedan i höstas och vi börjar bli allt mer komfortabla med att säga att faran är bakom oss. Det är otroligt viktigt vad vi tror om inflationen framöver – för det är en av de viktigaste faktorerna som styr vad inflationen de facto blir. Så låga inflationsförväntningar påverkar inflationen. I förlängningen innebär det ett bättre klimat för Riksbanken att sänka räntorna i.

Erik Wikander:

Det är glädjande att vi nu ser en lägre inflation och SCBs inflationssiffror för mars var ju en av de viktigaste datapunkterna för Riksbankens räntesänkning. Man samtidigt får man inte glömma att vi fortsatt ser lite för höga inflationstal i tjänstesektorn även om inflation där också har mattats av.

Bolåneräntorna: Första räntesänkningen bakom oss, fler kommer 

Bolånebarometern:
34% (+1% mot mars) trodde i april på sjunkande räntor de närmaste 6 månaderna och 23% (-1%) trodde på stigande. 43% tror på oförändrad räntor (-).

Bolån upp ner april 2024

Bolånebarometern:
Det rörliga alternativet är fortsatt det absolut mest populära även om andelen som skulle ha valt rörlig ränta idag har minskat något (-2%) från mars (47%) till april (45%). Det bundna tvååriga alternativet har blivit mer populärt (+2%) och femåringen mindre populär (-3%).

Bindningstider bolån april 2024

Vad säger datan om svenskarnas tro om räntorna framöver och vad tror du?

Hemad Razavi:

Jag är fortsatt förbryllad över att så många tror på högre räntor framöver. Det är helt uppenbart att Riksbanken behöver sänka räntan snabbt i år. Det finns nämligen en överhängande risk just nu att inflationstakten understiger Riksbankens inflationsmål om 2% och det innebär att Riksbanken kommer behöva parera åt andra hållet snabbare – dvs sänka räntan snabbare för att inflationen åter inte ska bli för låg. Det kanske intuitivt är svårt att känna det just nu med tanke på hur rubrikerna ser ut – för vår del är det bara ren matematik när man jämför förändringen över året och läser in de siffror vi ser på kontinenten. Riksbanken var tydliga med att säga att en sänkning inte kommer komma innan sommaren och att man ser två sänkningar andra halvan av året. Jag skulle dock inte bli förvånad om man sänkte innan sommaren – och då är det avhängigt vad ECB gör och att USAs inflation inte springer iväg igen. På helåret tror jag att vi ska ner 1% till.

Angående bindningstiderna kan jag förstå att det två åriga alternativet har fått fler ögon på sig. Det beror på att man har kunnat få ganska bra räntor på den bindningstiden – låga 3% – och det kan ju vara ett bra sätt att sänka kostnaden just nu mot att förlora en del av nedsidan om räntorna faller tillbaka snabbt.

Erik Wikander:

Räntesänkningen var ganska väntad, men inte desto mindre positiv. Det är ett tydligt tecken på att Riksbanken nu känner sig bekväma med inflations- och omvärldsläget. Det talar för fler sänkningar framöver under året. De själva säger två sänkningar. Jag tror vi kommer se fler. Men redan den första räntesänkningen gav ett stort symbolvärde för bostadsmarknaden där fler nu kommer våga förverkliga sina flyttbehov.

Bostadspriserna: Rally eller en modest uppgång?

Bolånebarometern:
Andelen svenskar som förväntar sig ökade bostadspriser det närmsta halvåret ökar med hela 8 procentenheter i april (från 40% till 48%) och det går nu fler än tre optimister på varje pessimist. 85% tror på oförändrade eller stigande priser. Andelen som tror på sjunkande bostadspriser är den lägsta nivån (15%) sedan början av 2023.
Bostadspriser upp ner april 2024

Ska bostadspriserna upp eller ner? 

Erik Wikander:

Bostadspriserna har bottnat ur för denna gången och börjar röra sig uppåt. Vi ser i statistiken från Mäklarstatistik att bostadspriserna stiger både i storstäderna och numera även i andra delar av landet. Lägre inflation, lägre räntor och ett mer hoppfullt framtidsscenario är positivt för marknaden. Samtidigt är utbudet av bostäder stort som möter upp det uppdämda behovet. Dessutom kommer fler svårsålda lägenheter och hus nu att säljas vilket i sig kan dra ner genomsnittspriserna. Det gör att vi kommer balansera prisutvecklingen, men utöver året kommer de som helhet att öka med 3-5 procent i takt med kommande räntesänkningar och det stora underliggande flyttbehovet. Självklart är det oerhört positivt att alla som av oro och osäkerhet inte vågat förverkliga sina bostadsbehov utifrån förändrade familjesituationer under de senaste 2 åren nu får möjlighet att agera.

Hemad Razavi:

Förväntan på – och utvecklingen av – bostadspriserna hänger ofta ihop. Min bedömning är att det nu kommer ett prisrally. Det finns dock en risk att prisrallyt blir kortvarigt. Förutsättningarna för en långsiktig prisuppgång i takten vi lär se de närmsta månaderna är inte optimala. Inflationen i USA och en allt svagare svensk krona kan påverka takten på Riksbankens räntesänkningar. Utbudet kommer även parera uppgångarna – när priserna stiger snabbt och det blir tydligt vill fler sälja – och när fler säljer lugnar prisuppgången ned sig. Sammantaget ger denna data grund för en bra förutsättningar för bostadsmarknaden.

Hur ska man tänka om man är i marknaden och vill byta bostad?

Erik Wikander:

I Sverige köper och säljer vi inte bostäder i spekulativt syfte utan drivet av förändrade familjesituationer. I regel så köper och säljer man också i samma marknad. Jag tror inte man ska räkna med stora prisuppgångar och eftersom utbudet är stort, så i dagsläget finns ingen anledning att avvakta, utan istället göra slag i sak när rätt bostad finns till salu.

Men för att vara beredd och kunna agera är det bra om man själv är har startat sin egen försäljningsprocess. Det optimala är ju att sälja först och köpa sedan, så man fullt ut vet vilket utrymme man har. En tidig kontakt med en mäklare är en bra start.

Även om man idag får något mindre för sin bostad än man fick för ett par år sedan, så är också det man köper ”rabatterat” på samma sätt. Men vi ser nu under vårmånaderna att det börjar bli allt fler personer på visningar, och fler som är med i budgivningar.

Hemad Razavi:

Vill man uppgradera sitt boende är det guldläge att slå till nu men man ska vara nykter i budgivningarna. Det finns en överhängande risk att rallyt blir kortvarigt. För att minimera risken är det också bra att hålla köpet och säljet nära varandra – så att priserna inte springer iväg åt fel håll om vi nu får ett par procent högre priser de närmaste månaderna. Bostadsmarknaden är varm och den breda massan börjar inse det och då är det bra att man håller huvudet kallt. Se till att du har ett lånelöfte på plats och att du lämnar utrymme för att alla kringkostnader – t.ex. lagfart och pantbrev vid villaköp och renoveringsbehov och kostnaderna för det samt eventuella prisuppgångar vid en budgivning eller att man får något för lite betalt när man säljer. När du ansöker om bolån genom Ordna, rekommenderar vi att kunderna gör en ordentlig uppställning med din bolånehandläggare.

Hinder – Fler valmöjligheter men amorteringstakten hindrar nästa en av tio

Bolånebarometern:
3% färre tycker att det inte finns något passande att köpa eller byta till. 3% färre är oroliga för att göra en förlust på sin bostad vid en försäljning. 2% fler anser att amorteringstakten är ett hinder.

Hinder när du ska köpa bostad

Vad tycker du sticker ut bland hindren som anges i Ornda bolåns Bolånebarometer?

Erik Wikander:

Att 3% färre anser att det inte finns något passande säger mig att utbudet har ökat och blivit mer synligt. Samtidigt som det förmodligen innebär att man är mer aktiv när man söker. Idag är det ju många objekt som inte läggs ut på Hemnet utan stannar på mäklarnas sidor och många köpare och säljare letar mer aktivt på mäklarnas hemsidor. På Svensk Fastighetsförmedling börjar vi alltid med att matcha säljare och spekulanters behov i affärer.  Aktiv Matchning är en proaktivitet som skapar bättre förutsättningar för såväl säljare som spekulanter/köpare. Så vill man verkligen ha koll på sina möjligheter att köpa rätt bostad så ska man först kontakta sin lokala mäklare på Svensk Fastighetsförmedling.

Hemad Razavi:

Man kanske inte ska läsa in för mycket i det, men det är klart att det är anmärkningsvärt att nästan en av tio anser att amorteringstakten är för svår och att det hindrar folk från att köpa och byta bostad. Amorteringstakten kan ju bli hela 3% och det motsvarar ca 2 500 kr per månad på ett lån om en (1) miljon. Det är klart ganska mycket om räntan sedan “bara” är 3 750 kr för samma lån, räknat på 4,5% ränta. Samtidigt är det kul att se att färre upplever utbudet som ett hinder och att man då förhoppningsvis i allt större utsträckning hittar dem bostäder man är ute efter.

Kommentarsfältet är nu stängd för detta inlägg.

Presskontakter:

Henrik Freudenthal, kommunikationschef på Svensk Fastighetsförmedling och Ordna
henrik.freudenthal@svenskfast.se
070 225 98 22

  Vill Du Kontakta Oss?

  020-252626

  Måndag - Fredag: 08:00 - 18:00

  Avvikande öppettider:

  Sveriges nationaldag 6 juni: Stängt

   

   

   

  info@ordnabolan.se

  Ordna AB, Org.nr. 556962-9404
  Vasagatan 28, 111 20, Stockholm