Svensk Fastighetsförmedling En del av Svensk Fastighetsförmedling
En del av Svensk Fastighetsförmedling
Bolån Privatlån
Ring oss på

020-25 26 26

Måndag - Fredag: 08:00 - 18:00

Avvikande öppettider:

Sveriges nationaldag 6 juni: Stängt

 

 

 

Låna till attefallshus

Låna till attefallshus

Vad är ett attefallshus?

Attefallshus är nuförtiden ett vanligt byggprojekt bland många villaägare. Det är enkelt att bygga, det finns många leverantörer som håller god kvalité och möjlighet att sätta en personlig prägel på byggnationen medför att intresset för attefallshus ökar konstant. Möjligheten till att inkludera källare och sovloft lockar till att bygga ut och vara kreativ när man bygger ett attefallshus. Anledningen till varför det råder en i det närmaste hysteri kring attefallshus är att det kan användas för olika ändamål och därmed uppfyller ett varierande behov. Till det tillkommer möjligheten att tjäna pengar på attefallshuset vid uthyrning.

För att kunna uppfylla drömmen om ett attefallshus, är det av största vikt att man som privatperson uppfyller de krav som ställs av uppsatta regelverk. Som det ser ut för tillfället är det endast tillåtet med en byggnad på maximalt 25 kvadratmeter. Variationerna på attefallshus är oändliga och påverkar därmed tidsperioden av handläggningstid hos myndigheter (se nedan). Attefallshus kan benämnas med olika attribut och egenskaper då det kan byggas utifrån egna preferenser.

Attefallshus kan användas som bostadshus

En annan anledning varför det just nu är så populärt med attefallshus är bostadsbristen. Många privatpersoner ser en möjlighet att öka sina personliga intäkter. Det är inte ovanligt att man kan ta uppemot 40 000 kr i hyra årligen vid uthyrning av ett attefallshus.  Kalkylen blir snabbt positiv och på sikt kan det vara en god investering som dessutom kan ha positiv prisinverkan på själva villan.

Beroende på vilka tillbehör som man väljer att installera i attefallshuset kan en privatperson tjäna in kostnaderna på relativt kort tid. Investeringsaspekten bidrar till stark efterfrågan på attefallshus just nu.

Vilka regler gäller vid bygge av attefallshus?

Attefallshus har endast funnits på marknaden sedan år 2014. Den explosion och förtjusning som tillbyggnaden väckt är unik av den orsaken att man inte behöver bygglov. Däremot är det av väsentlig betydelse att invänta startbesked från byggnämnden om man inte vill bötfällas för svartbygge.  Det faktum att attefallshus kan användas som bostadshus är lockande för många. Man ska ha i åtanke att byggnaden inte får överstiga 4 meter i höjd och skulle man vilja bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen till grannen måste man få medgivande från grannen.

Byggnämnden måste också erhålla alla eventuella ritningar kring byggnationen av attefallshuset. Det är till fördel att vara ute i god tid innan man planerar att bygga då lagen tillåter en handläggningstid på fyra veckor. Fortsättningsvis säger reglerna att ett attefallshus är förbjudet att användas för kommersiell verksamhet. Det är självklart okej att bygga med olika bekvämligheter som kök och badrum i attefallshuset.

Som privatperson är du tillåten att inneha flera attefallshus men det är under villkoret att det totala utrymmet inte överstiger 25 kvm. Enligt Boverkets byggregler och Boverkets konstruktionsregler är det viktigt att det påtänkta attefallshuset följer anvisningarna – annars kan det i värsta fall resultera i att huset behöver rivas. Innan man börjar bygga måste man ha skickat en anmälan till byggnadsnämnden och fått ett startbesked.

Har man en- eller tvåbostadshus utan friggebod (på max 15 kvadratmeter) får man uppföra ett attefallshus. I vissa fall kan det krävas att man har bygglov.

Vid uppbyggnad och planeringen av ett attefallshus måste man följa Boverkets byggrelger (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (EKS).

Leverantörer av Attefallshus

Det finns många företag som har specialiserat sig på att bygga och sälja attefallhus. Detta påskyndar processen för privatpersonen som vill undvika att bygga huset själva. Fördelen med att köpa ett färdigt attefallshus är framförallt att du slipper processen med att få godkännande från byggnämnden och kan placera attefallshuset utifrån dina önskemål och få hjälp med detta. Sedan 2014 finns det en stor variation av attefallshus som möter allehanda önskemål, behov och preferenser.

Här är några av leverantörerna:

Hemfint
HusOchStuga
GardenStore
Jabo
Polhus
Bygghemma
Modulhus.se
Sorselestugan
Attefallsverket

Hur lång är leveranstiden på ett färdigt Attefallshus

Varierar mycket mellan leverantörer men man bör räkna med 2-3 månader från att man lägger beställningen. Ska man göra förändringar från olika standardmodeller som attefallshusleverantörerna erbjuder bör man ta det i beaktning att det kan försinka leveransen.

Vad kostar ett Attefallshus

Ett färdigtbyggt attefallhus kan kosta allt mellan 40 000 och 160 000 kr beroende på utformning, interiör och design. Därtill tillkommer kostnader grundarbetet (“markarbete”) samt el- och vatten, och kostnader för bygganmälan och ansökan till kommun.

Grundarbetet kan kosta allt från några få tusen (om man inte gör det själv gratis om förutsättningarna är enkla) till flera hundra tusen om tomten är försvårande; t.ex. om man behöver jämna marken, spränga eller förstärka. Man brukar räkna med en kostnad mellan 10 000 och 40 000 kr. Kostnaden för el- och vatten skiljer sig också helt och hållet från fall till fall. Men du bör räkna med minst 50 000 till 100 000 för detta. Vill du bygga in kök och toalett får du räkna med att köket kommer att kosta ca 40 000 i material (t.ex. från Ikea) och ytterligare 40 000 för installation. Vill du bygga till en toalett kan det kosta lika mycket till, men då kanske mellan 10 000 och 30 000 för inredningen och ca 50 000 kr för arbetet inklusive rörmokaren.

Detta är bara en fingervisning på kostnaderna och förutsättningarna och valet av material samt kostnaden för arbetet kan variera väldigt mycket. Till exempel finns det leverantörer som levererar mer exklusiva attefallhus med badrum och kök för närmare 600 000 kr. Ta hjälp av en leverantör av attefallhus för att bättre få koll på vad det kostar att bygga ett attefallhus. Observera att kostnader kan tillkomma för fasadfärg, takbeläggning/takbeklädnad, takavvattning/taksats, isolering, underlagspapp, snözonstillägg osv..

Själva bygganmälan kostar ca 8 000 kr. Ansökan hos kommunen kostar lite olika, mellan 2 000 till 6 000 kr.

Så kan du finansiera ett attefallshus

Det billigaste sättet att finansiera ett attefallshus är att utöka bolånet om den möjligheten finns. Det kräver att du har tillräckligt hög inkomst så att man inte slår i skuldkvotstaket (4,5x bruttolönen) och man bör också tänka på att amorteringskravet på nya lån skiljer sig från tidigare regler och i slutändan kan innebära en högre amorteringstakt och därmed ta en större del av ens nettoinkomst i anspråk.

Om man inte har möjlighet att finansiera det genom bolånet så är ett alternativ att man lånar till attefallhus genom ett privatlån. Privatlån för attefallshus kan ges på upp till 15 år vilket innebär en snabbare amorteringstakt förvisso än ett bolån men man amorterar bara på privatlånet. Därmed kan månadskostnaden ändå bli avsevärt lägre än att lägga om hela bolånet om det krävs enligt de nya amorteringsreglerna. När du ska låna till attefallhus bör du göra en uppställning på dina alternativ och se vilket som är mest gynnsamt. En fråga som du då kommer behöva besvara är om en lägre ränta motiverar högre månadskostnad. Lägre ränta är självklart att föredra om möjligheten finns. Men ränteläget på privatlån är relativt gynnsamt just nu och i skrivande stund är skillnaden på snitträntorna mellan bolån och privatlån ca 2,5%. Så mycket mer kostar ett privatlån i snitt kontra ett bolån.

Räkneexempel – attefallhus och omkostnader på totalt 300 000 kr: 

Privatlån på 300 000 kr över 15 år med 4,2% ränta
Kontantinsats: 0 kr
Total räntekostnad: 105 000 kr över 15 år.
Lånet är avbetalat på 15 år.
Månadskostnad inklusive ränta och amortering: 2 250 kr (före skattereduktion)

Bolån på 255 000 kr över 50 år
Kontantinsats: 55 000 kr (85% belåningsgrad)
Ränta: 2,05%
Amortering: 2%
Total räntekostnad: 131 000 kr över 50 år.
Lånet är avbetalat efter 50 år.
Månadskostnad inklusive ränta och amortering: 861 kr (före skattereduktion)

Kommentarsfältet är nu stängd för detta inlägg.

  Vill Du Kontakta Oss?

  020-252626

  Måndag - Fredag: 08:00 - 18:00

  Avvikande öppettider:

  Sveriges nationaldag 6 juni: Stängt

   

   

   

  info@ordnabolan.se

  Ordna AB, Org.nr. 556962-9404
  Vasagatan 28, 111 20, Stockholm