Svensk Fastighetsförmedling En del av Svensk Fastighetsförmedling
En del av Svensk Fastighetsförmedling
Bolån Privatlån
Ring oss på

020-25 26 26

Måndag - Fredag: 08:00 - 17:00

Höjd styrränta – Ska man binda räntan eller ha “is i magen”?

Höjd styrränta – Ska man binda räntan eller ha “is i magen”?

Riksbanken höjde styrräntan med 50 punkter till 3%. En höjning som varit omdiskuterad. Beslutet baseras på fortsatt hög inflation och att Riksbanken vill försvara den svenska kronan.

Det senaste året har vi dragits med hög inflation och räntehöjningar som följd. Torsdagen den 9 februari presenterade Riksbanken ännu en höjning av styrräntan på 0,5 procentenheter till 3 % för att stävja inflationen ytterligare.

Samtidigt slår räntehöjningarna hårt mot låntagarna och deras konsumtionsvanor. Eftersom många har haft bundna räntor så har inte effekterna av höjda räntor slagit fullt ut ännu och därför hade vi gärna sett 0,25% höjning av styrräntan.

– En stor andel av Sveriges bolånetagare börjar känna av effekterna av räntehöjningarna först nu som i praktiken innebär en tredubbling av räntekostnaderna. Det kommer ha en massiv dämpande effekt på konsumtionen, precis som det är tänkt, säger Hemad.

Riksbanken höjer inflationsprognosen något. Samtidigt ser vi fallande priser på många insatsvaror.

– Jag är övertygad om att inflationen kommer falla tillbaka mycket snabbt och överraska marknaden och tydligen Riksbanken också, fortsätter Hemad Razavi. Priserna kommer falla snabbare än väntat – inte minst också för att Sverige har haft relativt sett mycket högre inflation än jämförbara länder. Jag skulle inte bli förvånad om tonläget från Thedéen är helt annorlunda vid nästa beslut.

Vi gör bedömningen att vi kommer se ljuset i tunneln redan efter sommaren och att styrräntan troligtvis vänder ner i september 2023.

Vi beräknar att genomsnittsräntorna är mellan 3,8-4,0% om ett år

I januari 2023 låg genomsnittsräntorna på ca 3,4-3,5%. På kort sikt så kommer räntan gå upp de närmaste dagarna och veckorna, dock inte med 0,5% fullt ut. Enligt våra förväntningar tror vi att genomsnittsräntorna är mellan 3,8-4,0% om ett år, för de som binder bolåneräntan under 3 månader, 1-år och 2-års tid.

Vi tror att inflationen har toppat och att inflationen delvis drivs på av att företagen passar på att höja sina priser utan egentlig grund, så kallad ”smygflation”. Mot sommaren blir det intressant att följa hur datan kring inflationen spelar ut sig.

Kan vi förväntas oss fler räntehöjningar under 2023?

Till skillnad från nästan alla andra aktörer på bolånemarknaden tror vi att aprils räntebesked blir den sista räntehöjningen i år. Vi tror att vartefter den nya riksbankschefen blir varm i kläderna (han är ny Riksbankschef sedan årsskiftet) och får se mer tecken på att inflationen har vänt nedåt så kommer han behöva öppna upp för en sänkning redan till september i år.

– Ett par saker talar för en sänkning i september. Insatsvaror sjunker i pris globalt, Sveriges inflation är mycket högre än andra länders och en kraftig tillbakagång är att vänta, konsumenter kommer syna smygflationen och den amerikanska 10-åriga statsobligationen, som är en tydlig indikator på vad som komma skall, pekar nedåt, säger Hemad Razavi, VD på Ordna Bolån.

En graf som visar Ordna Bolåns prognos av den rörliga (tre månader) och den bundna räntan 1-5 år.

Ordna Bolåns prognos av den rörliga (tre månader) och den bundna räntan 1-5 år.

Priserna på bostäder har gått upp i genomsnitt nästan 8% per år de senaste 20 åren

Det är förstås ingen garanti att priserna på sikt går upp, men vi är dessutom av den meningen att det som har hänt på bostadsmarknaden de senaste tre åren inte har ändrat trenden.

Ordna Bolån är ett systerbolag till Svensk Fastighetsförmedling och det vi hör därifrån är att köpare och säljare möts i allt större utsträckning; dvs det sker fler affärer igen. Vi tror att vad som behövs för att priserna ska stabilisera sig (som vi börjar se nu) är att man vet vad man har att vänta sig som bostadsköpare. Det är det som händer nu. Vi tror att dagens räntebesked, marknadsläget och det faktum att många inte gjort de bostadsaffärer man behöver göra talar för att vi kommer kunna se en stabilare marknad framöver. Så vår tro är att det är ett bra tillfälle att köpa just nu.

Ska man binda räntan i och med den höjda styrräntan?

Inflationen har varit mycket kännbar för många hushåll. Räntorna likaså. Eftersom många bolånetagare har haft bundna räntor som snart löper ut är en återkommande fråga om man ska binda räntan på nytt eller ”ha is i magen” och välja tremånadersräntan. Om du har utrymme i din ekonomi så är det bundna alternativet ett sämre alternativ tycker vi just nu. Den bundna räntan med en bindningstid mellan 1-2 år kostar idag ungefär 0,8% mer än det rörliga alternativet. Vi bör se lägre räntor efter sommaren. Så att inte binda räntorna menar vi, generellt sätt, är det bättre alternativet just nu. bedömmer

Men räkna ordentligt på om du har utrymme i din ekonomi att hantera den högre kostnaden. Om du har mindre marginaler kan det vara bra att minimera riskerna genom att binda hela eller delar av lånet. Gör en budgetkalkyl via Konsumentverket och ta även hjälp av och prata med en av Ordna Bolåns handläggare eller med din bank.

Råden i artikeln ska ses som generella. För individuell rådgivning kopplad till din specifika ekonomiska situation kontakta din bank eller oss på Ordna Bolån www.ordnabolan.se.

Kommentarsfältet är nu stängd för detta inlägg.

  Vill Du Kontakta Oss?

  020-252626

  Måndag - Fredag: 08:00 - 17:00

  info@ordnabolan.se

  Ordna AB, Org.nr. 556962-9404
  Vasagatan 28, 111 20, Stockholm