Svensk Fastighetsförmedling En del av Svensk Fastighetsförmedling
En del av Svensk Fastighetsförmedling
Bolån Privatlån
Ring oss på

020-25 26 26

Måndag - Fredag: 08:00 - 18:00

Avvikande öppettider:

Första maj 1 maj: Stängt
Kristi himmelfärdsdag 9 maj: Stängt
Sveriges nationaldag 6 juni: Stängt

 

 

 

Allmänna villkor

Ordna AB, 556962-9404

Ordna Bolån är ett varumärke under firma Ordna AB. Ordna AB grundades 2014 och är ett Bostadskreditinstitut under Finansinspektionens tillsyn med tillstånd att förmedla konsumentkrediter (“privatlån”) och bostadskrediter (“bolån”) enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Hantering av personuppgifter

Ordna Bolån kommer, i samband med behandlingen av låneansökan, att ta del av och behandla personuppgifter som lämnas av dig och/eller som inhämtas av tredje parter (t.ex. från kreditupplysningsföretag och kreditgivare som prövar din ansökan).

Behandlingen avser huvudsakligen följande personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Information kring ditt boende
 • Inkomstuppgifter
 • Civilstånd
 • Särskilda uppgifter från kreditupplysningen som vi beställer från UC
 • Samt andra uppgifter/dokument som du lämnar i samband med ansökan

Behandling av personuppgifter är ett nödvändigt led i behandlingen av din låneansökan. Detta innebär att vi, om du inte tillhandahåller personuppgifter enligt ovan och/eller samtycker till att vi inhämtar kreditupplysning från UC, kan komma att sakna möjlighet att behandla din låneansökan.

Ordna Bolån är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter.

Fullständig information om vår behandling av personuppgifter hittar du i vår policy för behandling av personuppgifter.

Cookies

Vi samlar in data om trafik på vår hemsida med hjälp av cookies. Mer information om cookies hittar du under länken /Ordna Bolån.

Låneförmedling (UC)

Ordna Bolån är en låneförmedlare som tillhandahåller en tjänst där du kan inhämta och jämföra låneerbjudanden från flera olika kreditgivare och på så vis hitta lånealternativ som är anpassade till dina förhållanden.

Genom att inge en låneansökan uppdrar du åt Ordna Bolån att, baserat på de uppgifter som du lämnat till oss samt som vi inhämtat från tredje parter (t.ex. kreditupplysningsföretag), efterfråga låneerbjudanden hos våra samarbetspartners.

Genom att inge en låneansökan ger du Ordna Bolån fullmakt att inhämta information om ditt låneärende från långivare med ändamålet att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag som låneförmedlare. Genom att inge en låneansökan ger du Ordna Bolån också fullmakt att å dina vägnar i den mån det går diskutera och förhandla långivarnas erbjudanden för att tillse dina önskemål. T.ex. ger du oss fullmakt att inhämta lånevillkor som långivare erbjuder dig och eventuella statusuppdateringar med din låneansökan. Du ger oss också rätten att – när du önskar – be banken ändra lånebelopp och försöka få ner räntan ytterligare.

Du ansvarar för att eventuella medsökande informeras om innehållet i dessa villkor.

Endast en kreditupplysning (UC)

När du gör en låneansökan via Ordna Bolån, www.ordnabolan.se, så görs en beställning av kreditupplysning hos Upplysningscentralen AB (“UC”). UC kommer i samband med detta att registrera  en enda kreditupplysning– oavsett hur många långivare som tar del av din ansökan. Detta i enlighet med Ordna Bolån:s avtal med UC och långivarna.

För varje långivare som tar del av din kreditupplysning kommer du att få hem en omfrågandekopia. Omfrågandekopiorna skickas enligt lag ut till din folkbokföringsadress och/eller till registrerad e-brevlåda. Omfrågandekopior har ingen inverkan på din UC score. Även om du får hem ett flertal omfrågandekopior så är det alltså bara en UC som kommer att registreras.

Några av de långivare som vi samarbetar med kan välja att göra en egen kreditupplysning hos andra kreditupplysningsföretag än UC (t.ex. Bisnode, Instantor eller Creditsafe). Eventuella sådana kreditupplysningar registreras/syns inte på din kreditupplysning hos UC och påverkar därmed inte din UC score.

Politiskt utsatta personer och lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism

Genom att skicka en ansökan bekräftar du följande gällande dig själv och medsökande:

 • i) att du/din medsökande avser att uppta lånet för egen räkning,
 • ii) att du/din medsökande inte är en person i politiskt utsatt ställning* eller en familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en sådan person,
 • iii) och att syftet med lånet inte är penningtvätt och/eller finansiering av terrorism.

Om du/din medsökande är en person i politiskt utsatt ställning måste du mejla oss information om detta på info@ordnabolan.se och vi kan då dela denna uppgift med långivare för att effektivisera låneprocessen.

* Person i politiskt utsatt ställning definieras enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som personer som har eller (någon gång under de 18 senaste månaderna) har haft någon av följande befattningar:

1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,

2. parlamentsledamöter,

3. domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,

4. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ,

5. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten,

6. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, eller

7. funktion i ledningen i en internationell organisation.

** Familjemedlem definieras enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

*** Kända medarbetare definieras enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som 1) en person som, enligt vad som är känt och det finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller som på annat sätt har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, eller 2) en person som ensam är verklig huvudman till en juridisk person som, enligt vad som är känt eller det finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Ordnas ansvarsförsäkring

Ordna AB har en ansvarsförsäkring hos IF Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102, Barks väg 15, 106 80, Stockholm, 0771-430000, www.if.se. Krav riktade mot Ordna AB kan riktas direkt mot försäkringsgivaren för de fall ersättning ej har utgått från Ordna AB.