Svensk Fastighetsförmedling En del av Svensk Fastighetsförmedling
En del av Svensk Fastighetsförmedling
Bolån Privatlån
Ring oss på

020-25 26 26

Måndag - Fredag: 08:00 - 17:00

Ordnas Bolånebarometer jan 2024: Nu vänder det.

Press

Ordnas Bolånebarometer jan 2024: Nu vänder det.

Ordna Bolåns månatliga undersökning Bolånebarometern genomförd av Nepa visar att andelen som tror på stigande priser är 59% fler än de som tror på sjunkande (ökning med 32 procentenheter), och att andelen som tror på sjunkande bolåneräntor är fler än de som tror på stigande för första gången på ett år. Hemad Razavi, vd på Ordna Bolån, menar att optimismens effekt inte ska underskattas då den har stor påverkan på hur folk agerar. Han menar att vändningen är här nu, och att den går snabbt.

Bolånebarometern från Ordna Bolån undersöker varje månad svenskars uppfattning om bostads- och bolånemarknaden. Undersökningen är riksrepresentativ och genomförs av Nepa. Statistik baseras på en riksrepresentativ månatlig undersökning genomförd av marknads-undersökningsföretaget Nepa bland allmänheten 25–59 år i Sverige under perioden januari 2023 – januari 2024. Varje månad svarar ca 1000 respondenter Bolånebarometerns frågor.

Artikeln nedan är skriven av Ordnas vd Hemad Razavi.

Rekordhög optimism och äntligen en tro på lägre bolåneräntor

Bolånebarometern visar under januari att vi har blivit mycket mer optimistiska. Hela 59% fler tror på stigande bostadspriser än fallande, de närmaste sex månaderna. Det är den högsta noteringen på rullande 12 månaders basis som grafen nedan visar.

Bostadspriser januari 2024

Vi såg vändningen mot slutet av året och i januari fortsätter trenden och blir övertydlig. Folk tror på fallande inflation, fallande räntor och högre bostadspriser. Känslan att det vänder nu växer och växer.

För första gången på länge är andelen optimister också större än andelen pessimister vad gäller utvecklingen av bolåneräntan.

Förväntningarna på bolåneräntorna januari 2024

Den stora bostadsprisoptimismen är ett resultat av mildare inflationsförväntningar och hopp om lägre räntor. Min bedömning är att vi i februari, och närtid, får se en positiv prisutveckling. Det uppdämda behovet kommer lossna tack vara stabiliteten, och troliga räntesänkningar, som väntar. Fler säljare och köpare går från att fundera till att agera.

Bolånebarometern visar också att fler har svårt att hitta något passande (från 13,5% till 16%) och att fler är oroliga över att göra en förlust på sin befintliga bostad (från 10,7% till 12,6%).

Trots att tveksamheten växer bland vissa är mitt enkla råd att det är dags att slå till nu om man går i tankar att byta upp sig. Det vänder nu och då löner det sig att vara snabb. Vad folk tror ska hända, och vad som kommer hända hänger ihop. Bostadsaffärer handlar till stor del om psykologi. När gemeneman rör sig i en positiv riktning kommer det leda till att fler blir aktiva. Och när fler blir aktiva går bostadspriserna i regel upp.

Vad säger mäklarna om datan och marknaden

Jag hade ett samtal med Erik Wikander, vice vd på Svensk Fastighetsförmedling, om hur han tror att marknaden kommer påverkas baserat på datan och optimismen som den visar på.

“När styrräntan sänks under året kommer antalet bostadsaffärer att öka, men på kort sikt så ser jag inte att priserna kommer springa iväg”, var hans kommentar kring bostadspriserna. Jag delar den bilden med Erik, men min vinkel på det är att man får dela upp marknaden i två delar; de lättsålda bostäderna och de som har varit svårare att sälja. De som har varit svårare att sälja kommer byta hand oftare nu, när optimismen vänder, vilket betyder att de drar ner genomsnittspriserna. De bostäder som har varit lättare att sälja, kommer fortsätta vara attraktiva och även om priserna på dessa går upp något så väger det inte upp genomsnittet.

Erik Wikander kommenterade även Mäklarstatistiks januaridata: “Priserna sett till riket ligger säsongsmässigt stilla i januari men vi ser ett trendbrott för bostadsrätter där det nu, precis som på villasidan, görs fler affärer än för ett år sedan. Enligt Erik Wikander, vice vd på Svensk Fastighetsförmedling kommer året att innebära fortsatt lokala prisvariationer med en möjlig ökning mot slutet 2024.”

Vågar Riksbanken fatta det rätta beslutet den 27 mars?

Det är tydligt att vi i Sverige nu har stora förhoppningar om lägre bolåneräntor framöver, och marknadsräntorna pekar i den riktningen. Den som kan krossa förhoppningarna är Riksbanken. Man ska inte ta deras vaga besked om att räntan kan sänkas för sommaren som ett löfte. Tyvärr är det så att inflationssiffrorna i Sverige inte räcker för ett korrekt beslut nu i mars, utan vi behöver ha omvärlden med oss. ECB och FED (Europeiska och Amerikanska centralbankerna) behöver visa vägen – för Riksbanken har historiskt inte visat att man tar egna beslut i särskild hög utsträckning. 

Vad jag vill att Riksbanken gör nu är att sänka räntan redan den 27 mars. Inflationen under andra halvan av 2023 var på samma nivåer som 2018 och 2019. Då hade vi negativ ränta. Nu har vi fyra procent. Det är ohållbart åtstramande. Och svenska folket verkar dela den meningen. Räntorna ska ner helt enkelt.

Tyvärr ser jag inte att Riksbanken vågar ta det rätta beslutet, utan låter styrräntan ligga kvar på en för hög nivå.

Hemad Razavi
Vd och grundare, Ordna Bolån

Kommentarsfältet är nu stängd för detta inlägg.

Presskontakter:

Henrik Freudenthal, kommunikationschef på Svensk Fastighetsförmedling och Ordna
henrik.freudenthal@svenskfast.se
070 225 98 22

  Vill Du Kontakta Oss?

  020-252626

  Måndag - Fredag: 08:00 - 17:00

  info@ordnabolan.se

  Ordna AB, Org.nr. 556962-9404
  Vasagatan 28, 111 20, Stockholm